Polska Akademia Nauk

Oddział PAN w Krakowie został powołany w 1957 roku celem integrowania środowiska naukowego Krakowa, aktywizowania go do twórczej pracy naukowej, inicjowania badań naukowych oraz wdrażania i upowszechniania ich wyników.

KONTAKT

Polska Akademia Nauk
Oddział w Krakowie

ul. św. Jana 28
31-018 Kraków
tel. (12) 356-23-00; (12) 356-23-01 
fax. (12) 356-23-80
e-mail: Barbara.Paniec@pan.pl krakow@pan.pl

Komisje

Komisja Mechaniki Stosowanej

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Ryszard B. Pęcherski
Zastępca:
prof. dr hab. inż. Jacek Rońda....
Sekretarz:
prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Wojciech Batko
 
prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski
 
prof. dr hab. inż. Józef Giergiel
 
prof. dr hab. Janusz Kawecki
 
prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
 
dr hab. inż. Marek Książek
prof. PK
 
prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz
 
prof. dr hab. inż. Jerzy Michalczyk
 
prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski
 
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
 
prof. dr hab. inż. Józef Nizioł
 
dr hab. inż. Rafał Palej
prof. PK
 
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
 
prof. dr hab. inż Stanisław Pytko
 
prof. dr hab. inż. Ryszard B. Pęcherski
 
prof. dr hab. inż. Jacek Rońda
 
prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer
 
prof. dr hab. inż. Edward Wantuch
 
prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn
 
prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny
 
prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański
 
prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski

Publikacje naukowe komisji