Polska Akademia Nauk

Oddział PAN w Krakowie został powołany w 1957 roku celem integrowania środowiska naukowego Krakowa, aktywizowania go do twórczej pracy naukowej, inicjowania badań naukowych oraz wdrażania i upowszechniania ich wyników.

KONTAKT

Polska Akademia Nauk
Oddział w Krakowie

ul. św. Jana 28
31-018 Kraków
tel. (012) 422-48-53
fax. (012) 422-27-91
e-mail: Barbara.Paniec@pan.pl ; krakow@pan.pl

Kontakt

Centrala:
(012) 422-36-43
Prezydium
w. 21
Komisje Naukowe
w.13
Wydawnictwa
w. 19