Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy,

że 13 stycznia 2021 roku zmarł prof. dr hab. Piotr Thor członek honorowy Komisji Nauk Medycznych naszego Oddziału, przez wiele lat był redaktorem naczelnym czasopisma Komisji Nauk Medycznych Oddziału w Krakowie "Folia Medica Cracoviensia", wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii UJ CM. Znakomity uczony, znawca z zakresu neurogastroenterologii klinicznej i doświadczalnej, szczególnie dotyczącej badań nad rolą układu autonomicznego w patogenezie chorób przewodu pokarmowego i serca. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej, członek polskich i zagranicznych Towarzystw Naukowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Nauczyciel wielu pokoleń lekarzy.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie stanowczo sprzeciwia się mowie nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych, szczególnie gdy słowa takie padają z ust przedstawicieli państwa. Apelujemy również o przestrzeganie praw mniejszości do wyrażania swoich poglądów.

W imieniu Prezydium Oddziału PAN
prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

Maksymalna liczba osób uczestniczących w posiedzeniu naukowym, sympozjach, konferencjach w sali konferencyjnej wynosi 5.