Print

 


1 grudnia 2020 roku o godzinie 12.15 poprzez Platformę MS Teams

odbędzie się

Sesja Zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Członków PAN Oddziału w Krakowie

 

Porządek dzienny Sesji pobierz

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie stanowczo sprzeciwia się mowie nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych, szczególnie gdy słowa takie padają z ust przedstawicieli państwa. Apelujemy również o przestrzeganie praw mniejszości do wyrażania swoich poglądów.

W imieniu Prezydium Oddziału PAN
prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału

 

 _______________________________________________________________________________________________

 

Maksymalna liczba osób uczestniczących w posiedzeniu naukowym, sympozjach, konferencjach w sali konferencyjnej wynosi 5.