Posiedzenia, sympozja, konferencje online:

 

 

Komisja Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie - 12 maja 2021 r. o godz. 13.30
Referat pt. "Geneza oraz mechanizmy spilityzacji permskich skał wulkanicznych z niecki śródsudeckiej (Dolny Śląsk)" wygłosi mgr inż. Tomasz Powolny

Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu mogą zgłosić się do przewodniczącej komisji dr hab. inż. Alicji Kicińskiej, prof. AGH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Komisja Nauk Prawnych Oddziału PAN w Krakowie - 17 maja 2021 r. o godz. 18.00
Referat pt. "Ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w świetle zasad logiki" wygłosi prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński