Posiedzenia, sympozja, konferencje online:

 

Posiedzenie naukowe Komisji Językoznawstwa - 25.11.2020 godz. 18.00.

Referat pt. "Jakimi artefaktami są fikcje? Filozofia języka (artefaktualizm) w konwersacji z semantyką literacką i tekstologią" wygłosi prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska.

 

 

Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Prawnych - 1.12.2020 godz. 17.30.

Referat pt. "Początek i koniec życia - z punktu widzenia teologii i medycyny" wygłosi dr Piotr Karocki.

 

 

Posiedzenie naukowe Sekcji Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki i Architektury - 7.12.2020 godz. 18.00.

Referaty wygłoszą:

prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich "Realizacje zespołów i obiektów mieszkaniowych na terenach poprzemysłowych - przykłady krakowskie" .

dr inż. arch. Eliza Szczerek "Przeobrażenia wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych. Szanse i zagrożenia" .

 

 

Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Geologicznych - 9.12.2020 godz. 13.00.

Referat pt. "Człowiek - dziecko gwiazd i Ziemi" wygłosi prof dr hab. W. Paweł Alexandrowicz.