Przewodniczący    -   prof. dr hab. Jan Chochorowski
Zastępcy                -   prof. dr hab. Sławomir Kadrow
                               -   prof. dr hab. Marek Krąpiec
                               -   dr hab. Jarosław Bodzek
Członkowie            -   prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko
Sekretarz                -  dr Krzysztof Tunia
 

Członkowie Komisji:

dr hab. Wojciech Blajer, prof. UJ 

dr hab. Jarosław Bodzek

prof. dr hab. Jan Chochorowski 

dr hab. Jerzy Ciecieląg 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 

dr Anna Dagnan-Ginter

dr Halina Dobrzańska 

dr Janusz Firlet

prof. dr hab. Bolesław Ginter 

dr Marta Godłowska 

dr hab. Jacek Górski 

dr hab. Elżbieta Haduch 

prof. dr hab. Antoni Jodłowski 

prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz 

dr Małgorzata Kaczanowska

prof. dr hab. Sławomir Kadrow 

dr Agata Kluczek 

dr hab. Jerzy Kopacz

prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski

prof. dr hab. Marek Krąpiec

prof. dr hab. Janusz Kruk 

dr Andrzej Kukliński 

dr Beata Kwiatkowska-Kopka 

dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. IAE 

prof. dr hab. Jan Machnik  

prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko 

dr hab. Marek Nowak 

prof. dr hab. Marek Olbrycht 

prof. dr hab. Janusz Ostrowski 

prof. dr hab. Michał Parczewski 

prof. dr hab. Zbigniew Pianowski 

prof. dr hab. Zenon Piech

prof. dr hab. Jacek Poleski 

dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak 

dr Jacek Rydzewski 

prof. dr hab. Maciej Salamon 

prof. dr hab. Joachim Śliwa

dr Krzysztof Tunia 

prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak 

dr hab. Piotr Włodarczak

dr hab. Marcin Wołoszyn 

prof. dr hab. Zenon Woźniak 

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Stefan Skowronek

prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski

prof. dr hab. Piotr Kaczanowski

prof. dr hab. Andrzej Żaki