Przewodniczący    -  dr hab. Piotr Mikietyński
Zastępca                -  dr hab. Jakub Polit
Sekretarz               -  dr Witold Szymborski
 
Członkowie Komisji:
prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski, czł. honorowy
dr hab. Jakub Basista 
prof. dr hab. Czesław Brzoza 
prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz, czł. honorowy
prof. dr hab. Andrzej Chwalba, czł. honorowy
prof. dr hab. Jan Drabina, czł. honorowy
prof. dr hab. Julian Dybiec
dr hab. Andrzej Essen, prof. UP 
dr hab. Alina Fitowa, prof. UJ, czł. honorowy
prof. dr hab. Halina Florkowska-Francić, czł. honorowy
dr Marcin Gadocha
dr hab. Tomasz Gałuszka
prof.dr hab. Tomasz Gąsowski
prof. dr hab. Alicja Gradowska, czł. honorowy
dr Tomasz Graff
prof. dr hab. Stanisław Grzybowski, czł. honorowy
dr hab. Marek Herma, prof. UP 
prof. dr hab. Irena Kaniewska, czł. honorowy
prof. dr hab. Andrzej Kastory, czł. honorowy
doc. dr hab. Aleksandra Kasznik-Christian, czł. honorowy
prof. dr hab. Feliks Kiryk, czł. honorowy
dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB, czł. honorowy
dr Henryk Kotarski 
prof. dr hab. Aleksander Krawczuk, czł. honorowy 
prof. dr hab. Franciszek Leśniak
prof. dr hab. Józef Łaptos
prof. dr hab. Andrzej Mania
prof. dr hab. Grzegorz Mazur 
prof. dr hab. Jerzy Michalewicz, czł. honorowy
dr hab. Janusz Mierzwa
dr hab. Piotr Mikietyński
dr Paweł F. Nowakowski
prof. dr hab. Ewa Orlof, czł. honorowy
dr hab. Irena Paczyńska, prof. UJ 
prof. dr hab. Artur Patek 
dr hab. Jakub Polit 
dr hab. Michał Pułaski, prof. UJ
prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska 
prof. dr hab. Jan Rydel 
prof. dr hab. Maciej Salamon
dr hab. Janusz Smołucha
prof. dr hab. Stanisław A. Sroka 
dr hab. Michał Stachura 
prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka
dr Rafał Szmydka
dr Witold Szymborski
prof. dr hab. Janusz Józef Węc 
prof. dr hab. Krzysztof Zamorski 
dr hab. Zdzisław Zblewski 
 
Odeszli od nas:

prof. dr hab. Stanisław Grodziski, czł. honorowy

prof. dr hab. Irena Homola-Skąpska
prof. dr hab. Jan Małecki
prof. dr hab. Wojciech Rojek
prof. dr hab. Mariusz Markiewicz
prof. dr hab. Mariusz Kulczykowski
prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski