Przewodniczący    -  prof. dr hab. Janusz Gruchała
Zastępca                -  prof. dr hab. Marek Buś
Sekretarz               -  prof. dr hab. Ewa Skorupa
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Stanisław Balbus

prof. dr hab. Piotr Borek 

prof. dr hab. Andrzej Borowski 

prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz 

prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki

prof. dr hab. Halina Bursztyńska 

prof. dr hab. Elwira Buszewicz

prof. dr hab. Marek Buś

prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel 

prof. dr hab. Bogusław Dopart

prof. dr hab. Jolanta Dudek 

prof. dr hab. Bolesław Faron 

prof. dr hab. Aleksander Fiut 

prof. dr hab. Kazimierz Gajda 

prof. dr hab. Albert Gorzkowski 

prof. dr hab. Janusz Gruchała

prof. dr hab. Maria Kłańska

prof. dr hab. Wojciech Ligęza

prof. dr hab. Regina Lubas-Bartoszyńska 

prof. dr hab. Anna Łebkowska

prof. dr hab. Ewa Łubieniewska

prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz

prof. dr hab. Jan Michalik czł. honorowy

prof. dr hab. Ewa Miodońska-Brookes 

prof. dr hab. Jan Okoń 

prof. dr hab. Magdalena Popiel

prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec

prof. dr hab. Jan Prokop

prof. dr hab. Anna Raźny 

prof. dr hab. Andrzej Romanowski 

dr hab Jacek Rozmus, prof. UP

prof. dr hab. Ewa Skorupa 

prof. dr hab. Stanisław Stabryła 

prof. dr hab. Marian Stala

prof. dr hab. Lucjan Suchanek 

prof. dr hab. Zenon Uryga

prof. dr hab. Wacław Walecki

prof. dr hab. Maciej Włodarski

prof. dr hab. Marta Wyka 

prof. dr hab. Zofia Zarębianka

prof. dr hab. Agnieszka Ziołowicz

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Julian Maślanka czł. honorowy

prof. dr hab. Franciszek Ziejka czł. honorowy

dr hab. Marek Karwala, prof. UP

prof. dr hab. Stanisław Burkot

prof. dr hab. Józef Zbigniew Białek

prof. dr hab. Irena Przemecka

prof. dr hab. Stanisław Jaworski

prof. dr hab. Anna Drzewicka

prof. dr hab. Wiesław Paweł Szymański

prof. dr hab. Maria Podraza-Kwiatkowska