Przewodniczący           -  prof. dr hab. Józef Pociecha
Sekretarz                      -  dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK
Członkowie Zarządu    - prof. dr hab. Henryk Gurgul                              
                                      - prof. dr hab. Jacek Osiewalski
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Józefa Famielac 

prof. dr hab. Henryk Gurgul

prof. dr hab. Karol Kukuła 

dr hab. Paweł Lula, prof. UEK 

prof. dr hab. Zbigniew Makieła 

dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK

prof. dr hab. Jacek Osiewalski 

dr hab. Anna Pajor, prof. UEK 

dr hab. Monika Papież, prof UEK

dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK 

prof. dr hab. Józef Pociecha 

dr hab. Barbara Podolec, prof. UEK 

prof. dr hab. Adam Sagan 

prof. dr hab. Andrzej Sokołowski 

dr hab. Sławomir Śmiech, prof UEK

dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK 

dr hab. Stanisław Wanat, prof. UEK

prof. dr hab. Zbigniew Zioło

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Renata Oczkowska

prof. dr hab. Anna Harańczyk