Przewodniczący    -  prof. dr hab. Adam Stabryła
Zastępca                -  prof. dr hab. Janusz Czekaj
Sekretarz               - dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki 

dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK

prof. dr hab. inż. Czesław Cyrnek  

prof. dr hab. Janusz Czekaj 

dr hab. Zbigniew Dresler, prof. UEK 

dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK

dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. AGH 

dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. PK  

prof. dr hab. Eugeniusz Kulwicki

prof. dr hab. Leszek Kozioł  

prof. dr hab. Józef Machaczka

dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK

dr hab. Wiesław Musiał, prof. UR 

prof. dr hab. Adam Nalepka

prof. dr hab. Bogusław Nierenberg 

dr hab. inż. Adam Peszko. prof  AGH 

dr hab. Halina Piekarz, prof. UEK

prof. dr hab. Arkadiusz Potocki 

prof. dr hab. Adam Stabryła

prof. dr hab. Tadeusz Stanisz 

prof. dr hab. Adam Szałkowski 

prof. dr hab. Jan Targalski

prof. dr hab. Bogusław Wąsik

prof. dr hab. Michał Woźniak

dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Jan Steczkowski