Przewodniczący  honorowy      - prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski
Przewodnicząca                         - prof. dr hab. Grażyna Wrona
Zastępca                                     - prof. dr hab. Grażyna Gzella
Sekretarz                                    - prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Członkowie Zarządu                  - dr hab. Władysław M. Kolasa, prof. UP
                                                    - dr hab. Michał Rogóż, prof. UP
                                                    - dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP
                                              
 

Członkowie Komisji:

dr Jan Bujak, czł. honorowy

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk 

dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN

dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko

prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

dr hab. Małgorzata Derkacz, prof. UWr.

dr hab. Izabela Dobosz, prof UP JPII

dr hab. Ryszard Filas

dr hab. Sebastian Fikus 

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP

prof. dr hab. Joachim Glensk  

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas 

prof. dr hab. Jacek Gzella 

prof. dr hab. Grażyna Gzella 

prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki 

dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ

dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO 

dr hab Władysław M. Kolasa, prof. UP

dr hab. Henryka Kramarz, prof. UP, czł. honorowy 

prof. dr hab. Tomasz Mielczarek

dr Grzegorz Nieć, prof. UP

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki, czł. honorowy

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

prof. dr hab. Andrzej Romanow 

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas 

prof. dr hab. Irena Socha   

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński  

prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski 

prof. dr hab. Grażyna Wrona

prof. dr hab. Henryk Żaliński 

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski

dr hab. Marian Gierula, prof. UŚ 

dr Sylwester Dziki

prof. dr hab. Irena Homola-Skąpska

prof. dr hab. Walery Pisarek