Przewodniczący    -  
Zastępca                -  
Sekretarz               -  
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski 

dr hab. Tomasz Bajda 

dr inż. Krzysztof Dudek 

dr hab. inż. Magdalena Dumańska-Słowik 

dr inż. Katarzyna Górniak 

prof. dr hab. Wiesław Heflik 

prof. dr hab. inż. Edeltrauda Helios-Rybicka

dr Maria Hubicka-Ptasińska

prof. dr hab. Zenon Kłapyta

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski

prof. dr hab. inż. Barbara Kwiecińska

prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki 

dr inż. Mariola Marszałek 

dr hab. inż. Jakub Matusik 

prof. dr hab. inż. Marek Michalik 

prof. dr hab. inż. Ksenia Mochnacka 

dr inż. Marek Muszyński 

prof. dr hab. Wojciech Narębski 

dr hab. inż. Lucyna Natkaniec-Nowak 

prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo 

prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski 

prof. dr hab. inż. Adam Pieczka 

prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński 

dr inż. Helena Pitera 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ratajczak 

dr hab. inż. Grzegorz Rzepa 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz 

dr inż. Marzenia Schejbal-Chwastek 

dr inż. Wanda Sikora 

dr inż. Andrzej Skowroński

prof. dr hab. inż. Jan Środoń

dr hab. inż. Joanna Trąbska 

prof. dr hab. inż. Piotr Wyszomirsk

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. inż. Henryk Kucha

prof. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba

prof. dr hab. Jerzy Fijał

dr inż. Maria Kita-Badak