Decyzją Prezydium Oddziału z dnia 25 listopada 2019 r. Komisja została zlikwidowana.