Decyzją Prezydium Oddziału z dnia 25 listopada 2019 r. działalność Komisji została zawieszona.