Przewodnicząca    - prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik
Sekretarz               - dr hab. inż. Magdalena Szumera
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz 

dr hab. inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Stanisława Dalaczyńska-Jonas, czł. honorowy

prof. dr hab. inż. Marek Danielewski 

prof. dr hab. inż. Jan Deja

dr hab. inż. Robert Filipek 

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk 

dr hab. inż. Agnieszka Gubernat, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Krzysztof Haberko, czł. honorowy 

prof. dr hab. Mirosław Handke, czł. honorowy 

prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski, czł. honorowy

dr hab. inż. Ryszard Lech 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa 

prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik

prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna 

dr hab. inż. Paweł Pasierb 

dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH

dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Kazimierz Przybylski, czł. honorowy

dr hab. inż. Zbigniew Pędzich 

prof. dr hab. inż. Marta Radecka 

dr hab. inż. Manuela Reben 

prof. dr hab. Mieczysław Rękas, czł. honorowy 

prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz 

prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski, czł. honorowy

prof. dr hab. Andrzej Stokłosa 

prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba

dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński

prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk

dr hab. inż. Marcin Środa, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Jan Wasylak 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski 

prof. ndzw. dr hab. inż. Piotr Wyszomirski

dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. inż. Katarzyna Tkacz-Śmiech

prof. dr hab. inż. Mirosław Bućko

prof. dr hab. inż. Maria Łączka

prof. dr hab. Adam Bielański

prof. dr hab. Stanisław Komornicki

prof. dr hab. inż. Stanisław Mrowec

prof. dr hab. inż. Roman Pampuch

prof. dr hab. Andrzej Małecki