Przewodniczący             -  prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
Zastępcy                         -  prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
                                        -  dr Bernard Bińczycki
Sekretarz                        -  dr inż. arch. Anna Taczalska-Ryniak
 

Członkowie Komisji:

dr Bernard Bińczycki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski 

dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. UR

dr Janusz Konaszewski 

prof. dr hab. Leszek Kozioł 

dr med. Janusz Pokorski, czł. honorowy

dr Leszek Rymarowicz 

dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK

prof. dr hab. inż. Janusz Sowa

dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz

dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, prof. UR

dr hab. inż. Piotr Szymczyk 

dr inż. arch. Anna Taczalska 

dr inż. Karolina Trzyniec 

dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel 

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. inż. Zenon Muszyński