Prezydium Oddziału PAN w Krakowie w kadencji  2019-2022

Prezes            - prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk
Wiceprezesi    - prof. dr hab. Barbara Bilińska
                      - prof. dr hab. Ryszard Nycz
Członkowie     - prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
                     
- prof. dr hab. Wiesław W. Pawlik