Posiedzenia, sympozja, konferencje online:

 

Komisja Nauk Prawnych Oddziału PAN w Krakowie - 19 kwietnia 2021 r. o godz. 18. 00
Referat pt. "Narkoanaliza w Polsce w latach 30. XX wieku" wygłosi prof. dr hab. Jan Widacki

 

Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie - 20 kwietnia 2021 r. o godz. 17. 00
Posiedzenie na temat "Kardiologia prewencyjna w Polsce u progu trzeciej dekady XXI wieku"                                

Referaty wygłoszą;                                                                                                                                           

prof. dr hab. Piotr Jankowski;  "Dwie dekady Europejskiej inicjatywy dotyczacej wtórnej i pierwotnej prewencji choroby wieńcowej serca (Projekt EUROASPIRE)",

prof. dr hab. Andrzej Pająk; "Skuteczność wielodyscyplinarnego programuprewencji (polska część Projektu EUROACTION)"

Moderowana dyskusja:                                                                                                                                          

"Zróżnicowanie kontroli czynników ryzyka w Polsce (POL-ASPIRE)" - prof. dr hab. Zbigniew Gąsior,

"Rehabilitacja kardiologiczna, a kontrola czynników ryzyka (POL-ASPIRE)" - prof. dr hab. Karol Kamiński

 

Komisja Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie - 21 kwietnia 2021 r. o godz. 18. 00
Referat pt. "Tabu językowe a wariantywność tekstów ukraińskich ludowych pieśni obscenicznych" wygłosi dr Jadwiga Stępnik-Szeptyńska

 

Sekcja Architectura Militaris Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie - 28 kwietnia 2021 r. o godz. 18. 00
Referat pt. "Górnośląskie zabytki militarne z okresu II wojny światowej" wygłosi mgr Dariusz Pietrucha