Przewodniczący honorowy    -  prof. dr hab. inż. Krzysztof Koreleski
Przewodniczący                     -  prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek, dr h. c.
Zastępcy                                 -  prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski, dr h. c., wiceprzewodniczący ds. inż. środ.
                                               -  prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, wiceprzewodniczący ds. geodezji i kartogr.
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Boroń 

prof. dr hab. inż. Henryk Bryś 

prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski, dr h.c., czł. honorowy

prof. dr hab. inż. Konrad Eckes 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, czł. honorowy

prof. zw. dr hab. inż. Jan Gocał 

prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. dr hab. inż. Krzysztof Koreleski 

prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski 

prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński

prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek, dr h. c.

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Rajda

dr inż. Tadeusz Żaba