Przewodniczący  - dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH
Zastępcy              - prof. dr hab. Marian Adam Gasiński
                            - prof. dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz
Sekretarz             - prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna
 
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz 

prof. dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz 

prof. dr hab. Wacław Burzewski 

prof. dr hab. inż. Bogdan Cianciara

prof. dr hab. inż. Aleksander Garlicki 

prof. dr hab. Marian Adam Gasiński 

prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska 

prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki 

prof. dr hab. inż. Edeltrauda Helios-Rybicka

prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna

dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Antoni Kidybiński, czł. honorowy 

prof. dr hab. inż. Andrzej Kostecki

prof. dr hab. inż. Krystyna Kruszewska 

prof. dr hab. inż. Jan Kuśmierek 

prof. dr hab. inż. Barbara Kwiecińska 

prof. dr hab. inż. Marek Lemberger 

prof. dr hab. inż. Ireneusz Lipiarski 

prof. dr hab. inż. Henryk Marcak 

doc. dr inż. Kazimierz Matl 

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz 

prof. dr hab. inż. Juliusz Miecznik 

dr hab. Władysław Moryc 

prof. dr hab. Elżbieta Morycowa

prof. dr hab. inż. Marek Nieć 

prof. dr hab. Nestor Oszczypko 

prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch 

doc. dr Danuta Poprawa

prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki 

prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki 

prof. dr hab. inż. Maria Sass-Gustkiewicz 

prof. dr hab. inż. Wojciech Strzetelski 

prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska 

prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański 

prof. dr hab. Andrzej Ślączka

prof. dr hab. inż. Ryszard Ślusarczyk

dr hab. inż. Radosław Tarkowski, prof. IGSMiE PAN

prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski 

prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak 

prof. dr hab. Kazimierz Żytko

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. inż. Roman Ney

prof. dr hab. inż. Zbigniew Fajklewicz, czł. honorowy

prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski

prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel

prof. dr hab. inż. Andrzej Różkowski

prof. dr hab. Sonia Jachowicz

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kapuściński

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina

prof. dr hab. inż. Janusz Kotlarczyk

prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski

prof. dr hab. Elżbieta Turnau

doc. dr Jadwiga Urbaniak

prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalczuk