Przewodniczący           -  prof. dr hab. Wiesław Barabasz
Zastępca                       -  dr inż. Jan Szewczyk
Sekretarz                      -  dr hab. n. med. Władysław Ochmański
Członkowie Zarządu    -  dr med. Teresa Pawlik
                                      -  dr hab. Maria J. Chmiel
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Wiesław Barabasz 

dr med. Henryk Czerwiński 

dr hab. inż. Maria J. Chmiel

prof. dr hab. Jan Dobrowolski 

prof. dr hab. Marian Doleżal 

prof. dr hab. Magdalena Jaworska 

prof. dr hab. Henryk Knapik 

prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz 

doc. dr inż. Antoni Kukuczka 

dr hab. med. Władysław Ochmański 

dr med. Teresa Pawlik 

prof. dr hab. Wiktoria Sobczyk 

doc. dr inż. Jan Szewczyk

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Wiesław Jędrychowski

prof. dr hab. Ryszard Kostuch

Przewodniczący             -  prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki
Zastępcy                         -  prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
                                        -  dr Bernard Bińczycki
Sekretarz                        -  dr inż. arch. Anna Taczalska-Ryniak
 

Członkowie Komisji:

dr Bernard Bińczycki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski 

dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. UR

dr Janusz Konaszewski 

prof. dr hab. Leszek Kozioł 

dr med. Janusz Pokorski, czł. honorowy

dr Leszek Rymarowicz 

dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK

prof. dr hab. inż. Janusz Sowa

dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz

dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, prof. UR

dr hab. inż. Piotr Szymczyk 

dr inż. arch. Anna Taczalska 

dr inż. Karolina Trzyniec 

dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel 

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. inż. Zenon Muszyński

Przewodniczący             -  prof. dr hab. Janusz H. Skalski
Zastępca                         -  prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski
Sekretarz                        -  prof. dr hab. Jacek Składzień
Członkowie Zarząu        -  prof. dr hab. Andrzej Śródka
                                        -  prof. dr hab. Janusz Anders
                                        -  prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski
                                        -  dr hab. Zdzisław Gajda, prof. UJ CM

 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Janusz Andres

dr hab. Zdzisław Gajda, prof. UJ CM 

prof. dr hab. Igor Gościński 

prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski

dr Małgorzata Jantos-Birczyńska

prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski

dr Barbara Maroszyńska-Jeżowska 

prof. dr hab. Zdzisław Ryn 

prof. dr hab. Janusz H. Skalski 

prof. dr hab. Jacek Składzień

prof. dr hab. Andrzej Śródka

prof. dr hab. Andrzej Wysocki

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Antoni Jonecko

prof. dr hab. Henryk Gaertner

mgr Stanisław Zwolski 

Przewodnicząca    -  prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
Zastępca                -  prof. dr hab. Danuta Czarnecka
Sekretarz               -  prof. dr hab. Andrzej Surdacki
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Tomasz Brzozowski 

prof. dr hab. Danuta Czarnecka 

prof. dr hab. Ewa Czarnobilska

prof. dr hab. Antoni Dziatkowiak, czł. honorowy 

dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ

prof. dr hab. Igor Gościński 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 

prof. dr hab. Tomasz Guzik 

prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz 

prof. dr hab. Ryszard Korbut 

prof. dr hab. Przemko Kwinta

dr med. Alicja Macheta, czł. honorowy 

prof. dr hab. Maciej Małecki 

prof. dr hab. Jacek Musiał, czł. honorowy

prof. dr hab. Rafał Olszanecki 

prof. dr hab. Andrzej Pająk

prof. dr hab. Wiesław W. Pawlik 

prof. dr hab, Maciej Pawłowski

prof. dr hab. Jacek J. Pietrzyk, czł. honorowy

dr hab. Beata Piątkowska-Jakubas, prof. UJ

prof. dr hab. Tadeusz Popiela

prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska 

prof. dr hab. Piotr Richter

prof.dr hab. Janusz Ryś

prof. dr hab. Marek Sanak 

prof. dr hab. Agnieszka Słowik

prof. dr hab. Władysław Sułowicz, czł honorowy

prof. dr hab. Andrzej Surdacki

prof. dr hab. Zbigniew Szybiński, czł. honorowy

prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk 

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

prof.dr hab. Andrzej Urbanik

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Piotr Thor

prof. dr hab. Henryk Gaertner

prof. dr hab. Julian Frendo

Przewodniczący  -  prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
Zastępcy              -  prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki
                             -  prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenartowicz
Sekretarz              -  prof. dr hab. inż. Wojciech Przegon
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz, czł. honorowy

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz 

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda 

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, czł. honorowy

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński, czł. honorowy

dr hab. inż. arch. Piotr Burak-Gajewski, prof. PK

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

prof. arch. Witold Cęckiewicz, czł. honorowy 

dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski

dr hab. inż. arch. Krystyna Dąbrowska-Budziło, prof. PK

dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK 

dr hab. inż arch. Marek Gosztyła, prof. PRz

prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich 

dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich

dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden

dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK

dr inż. arch. Jan Janczykowski 

dr hab. inż. arch. Artur Jasiński 

dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, czł. honorowy 

dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK

dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK

prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki 

dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak

prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, czł. honorowy

dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK 

dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK

prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz  

dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa 

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenartowicz

dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy

prof. dr hab. inż. arch. Maria Łuczyńska-Bruzda, czł. honorowy 

prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, czł. honorowy 

prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, czł. honorowy

dr hab. inż. arch. Maciej Motak

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski  

dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. PK

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, czł. honorowy

dr inż. arch. Agnieszka Pęckowska

dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański 

prof. dr hab. inż. Wojciech Przegon

dr hab. inż. arch. Adam Rybka, prof. PRz

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska 

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, czł. honorowy

dr hab. inż. arch. Małgorzata Solska

dr inż. arch. Barbara Stec

dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz, czł. honorowy

dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus

dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK

dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Wyżykowski 

dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

dr inż. arch Miłosz Zieliński

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew  K. Zuziak 

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dąmbska-Śmiałowska, czł. honorowy

prof. dr hab. Leszek Kałkowski, czł. honorowy

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński

prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz

prof. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki

dr inż. arch. Józef Budziło

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Basista

prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Przemysław Szafer

prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Bartkowicz