Przewodniczący     -  prof. dr hab. Jan Widacki
Zastępcy                 -  dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ
                                -  dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ
Sekretarz                 -  dr hab. Piotr Dobosz
 
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Stanisław Biernat 

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat

prof. dr hab. Janina Błachut

prof. dr hab. Bartosz Brożek 

dr hab. Wojciech Cyrul 

dr hab. Janina Czapska, prof. UJ 

dr hab. Krystyna Daniel, prof. UJ 

dr hab. Dorota Dąbek

dr hab. Piotr Dobosz

prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki 

prof. dr hab. Bogusława Gnela 

prof. dr hab. Marian Grzybowski 

prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński

prof. dr hab. Michał Jaskólski  

prof. dr hab. Piotr Kardas 

dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski 

dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ 

dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ 

prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg 

prof. dr hab. Jerzy Malec 

dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ

prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz

prof. dr hab. Krzysztof Pałecki 

dr Jerzy Serwacki 

prof. dr hab. Jerzy Stelmach  

dr hab. Mateusz Stępień 

prof. dr hab. Maria Szewczyk 

prof. dr hab. Andrzej Szumański 

dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ

prof. dr hab. Janusz Szwaja  

prof. dr hab. Andrzej Świątkowski

prof. dr hab. Elżbieta Traple 

dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ

prof. dr hab. Stanisław Waltoś 

prof. dr hab. Jan Widacki 

prof. dr hab. Tadeusz Woś

prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

prof. dr hab. Kazimierz Zawada

prof. dr hab. Jan Zimmermann

 

Odeszli od nas: 

prof. dr hab. Józef Filipek

prof. dr hab. Andrzej Zięba

prof. nadzw. dr hab. Wiesław Kisiel

prof. dr hab. Paweł Sarnecki

prof. dr hab. Marek Waldenberg

prof. dr hab. Maria Borucka-Arctowa