Przewodniczący honorowy     -  prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski
Przewodniczący                      -  dr hab. inż. Tomasz Bergel
Sekretarz                                 -  dr  Anna Krakowiak-Bal
 

Członkowie Komisji:

dr hab. inż. Tomasz Bergel 

prof. dr hab. inż. Wiesła Bieda czł honorowy

dr hab. inż. Piotr Bugajski

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski 

dr hab. Dorota Chudy-Hyski

dr hab. inż. Andrzej Gruchot

prof. dr hab. inż. Jerzy Gruszczyński 

dr hab. inż. Grzegorz Kaczor

dr hab. inż. Włodzimierz Kanownik

dr Anna Krakowiak-Bal 

prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski

dr inż, Jerzy Kwapisz czł. honorowy

prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec

dr inż. Włodzimierz Miernik czł. honorowy

prof. dr hab. inż. Jan Pawełek 

prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik

prof. dr hab. inż. Jan Radoń

prof. dr hab. inż. Jerzy Ratomski czł. honorowy

dr hab. inż. Jacek Salamon

prof. dr hab. inz. Krystyna Skarżyńska czł. honorowy

prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska czł. honorowy

dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. UR

prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk

dr hab. inż Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. inż. Czesław Rycąbel czł. honorowy

dr hab. inż. Andrzej Woźniak, prof. UEK