Przewodniczący          -  dr hab. inż. Marek Dziarmagowski, prof. AGH
Zastępca                      -  dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH
Sekretarz                     -  dr inż. Paweł Kurtyka
Członkowie Zarządu   -  dr hab. inż. Maria Maj, prof. AGH
                                     -  dr hab. Tomasz Czeppe, prof. IMIM PAN
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. inż. Andrzej Baliński

dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Andrzej Białobrzeski

prof. dr hab. inż. Ludwik Błaż 

dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH

dr hab. inż. Edward Czekaj

dr hab. Tomasz Czeppe

prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz 

dr hab. inż. Marek Dziarmagowski, prof. AGH 

dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH  

dr inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Edward Guzik  

prof. dr hab. inż. Mariusz Holtzer

prof. dr hab. Zofia Kalicka 

prof. dr hab. inż. Wojciech Kapturkiewicz 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan, czł honorowy

dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH 

prof. dr hab. inż. Stanisława Kluska-Nawarecka  

prof. dr hab. inż. Janusz Konstanty 

prof. dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

prof. dr hab. inż. Adam Kosowski 

prof. dr hab. inż. Witold Krajewski 

prof. dr hab. inż. Janusz Król 

dr inż. Paweł Kurtyka 

dr hab. inż. Maria Maj, prof. AGH

prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski  

dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP

dr hab. Urszula Wdowik, prof. UP 

prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński

dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski

dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. AGH 

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Zdzisław Jasieński

prof. dr hab. inż. Józef Suchy

prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir