Przewodniczący             -  prof. dr hab. Janusz H. Skalski
Zastępca                         -  prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski
Sekretarz                        -  prof. dr hab. Jacek Składzień
Członkowie Zarząu        -  prof. dr hab. Andrzej Śródka
                                        -  prof. dr hab. Janusz Anders
                                        -  prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski
                                        -  dr hab. Zdzisław Gajda, prof. UJ CM

 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Janusz Andres

dr hab. Zdzisław Gajda, prof. UJ CM 

prof. dr hab. Igor Gościński 

prof. dr hab. Ryszard W. Gryglewski

dr Małgorzata Jantos-Birczyńska

prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski

dr Barbara Maroszyńska-Jeżowska 

prof. dr hab. Zdzisław Ryn 

prof. dr hab. Janusz H. Skalski 

prof. dr hab. Jacek Składzień

prof. dr hab. Andrzej Śródka

prof. dr hab. Andrzej Wysocki

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Antoni Jonecko

prof. dr hab. Henryk Gaertner

mgr Stanisław Zwolski