Przewodnicząca    -  prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
Zastępca                -  prof. dr hab. Danuta Czarnecka
Sekretarz               -  prof. dr hab. Andrzej Surdacki
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Tomasz Brzozowski 

prof. dr hab. Danuta Czarnecka 

prof. dr hab. Ewa Czarnobilska

prof. dr hab. Antoni Dziatkowiak, czł. honorowy 

dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ

prof. dr hab. Igor Gościński 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 

prof. dr hab. Tomasz Guzik 

prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz 

prof. dr hab. Ryszard Korbut 

prof. dr hab. Przemko Kwinta

dr med. Alicja Macheta, czł. honorowy 

prof. dr hab. Maciej Małecki 

prof. dr hab. Jacek Musiał, czł. honorowy

prof. dr hab. Rafał Olszanecki 

prof. dr hab. Andrzej Pająk

prof. dr hab. Wiesław W. Pawlik 

prof. dr hab, Maciej Pawłowski

prof. dr hab. Jacek J. Pietrzyk, czł. honorowy

dr hab. Beata Piątkowska-Jakubas, prof. UJ

prof. dr hab. Tadeusz Popiela

prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska 

prof. dr hab. Piotr Richter

prof.dr hab. Janusz Ryś

prof. dr hab. Marek Sanak 

prof. dr hab. Agnieszka Słowik

prof. dr hab. Władysław Sułowicz, czł honorowy

prof. dr hab. Andrzej Surdacki

prof. dr hab. Zbigniew Szybiński, czł. honorowy

prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk 

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

prof.dr hab. Andrzej Urbanik

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Piotr Thor

prof. dr hab. Henryk Gaertner

prof. dr hab. Julian Frendo