Przewodniczący           -  prof. dr hab. Wiesław Barabasz
Zastępca                       -  dr inż. Jan Szewczyk
Sekretarz                      -  dr hab. n. med. Władysław Ochmański
Członkowie Zarządu    -  dr med. Teresa Pawlik
                                      -  dr hab. Maria J. Chmiel
 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Wiesław Barabasz 

dr med. Henryk Czerwiński 

dr hab. inż. Maria J. Chmiel

prof. dr hab. Jan Dobrowolski 

prof. dr hab. Marian Doleżal 

prof. dr hab. Magdalena Jaworska 

prof. dr hab. Henryk Knapik 

prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz 

doc. dr inż. Antoni Kukuczka 

dr hab. med. Władysław Ochmański 

dr med. Teresa Pawlik 

prof. dr hab. Wiktoria Sobczyk 

doc. dr inż. Jan Szewczyk

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Wiesław Jędrychowski

prof. dr hab. Ryszard Kostuch