A Jajszczyk photo fot P Kieracinski wieksza twarz

 

Andrzej Jajszczyk ukończył w 1974 roku Politechnikę Poznańską, gdzie podjął pracę naukową i dydaktyczną w obszarze telekomunikacji. Pracował kilka lat za granicą: w Australii, Kanadzie i Francji. Od 1999 roku jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem bądź współautorem dwunastu książek, ponad 300 artykułów naukowych (w tym ponad 60 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej) dotyczących sieci i węzłów telekomunikacyjnych, 19 patentów, a także ponad 70 artykułów na temat nauki i szkolnictwa wyższego. Był konsultantem producentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce, Australii, Chinach, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Był redaktorem naczelnym amerykańskiego czasopisma IEEE Communications Magazine. W stowarzyszeniu IEEE Communications Society pełnił funkcje: dyrektora ds. czasopism, dyrektora Regionu 'Europa, Afryka i Bliski Wschód' oraz wiceprezesa. Był zastępcą redaktora naczelnego CIC/IEEE China Communications. Tworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor w latach 2011-2015. Andrzej Jajszczyk jest członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), członkiem Komitetu Polityki Naukowej i wiceprezesem zarządu Fundacji Kyoto-Kraków. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.