Obraz2

 

Wiesław W. Pawlik, dr nauk medycznych, dr hab. w zakresie medycyny, em. prof. zwycz. CM UJ, b. kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Katedry Fizjologii CM UJ. Prodziekan (1990-1996) i dziekan (1996-2002) Wydziału Lekarskiego CM UJ. Pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy zagranicznej (2002-2005), prorektor UJ ds. CM (2005-2008). Członek korespondent PAN (2004), człobek rzeczywisty PAN (2016). Przedstawiciel Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Fizjologicznych (1996-2017). Przewodniczący Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie (1993-2009). Członek czynny PAU (2000), dyrektor Wydziału Lekarskiego PAU (2012- ), b. wieloletni prezes i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Tematyka jego badań to fizjologia i patofizjologia wieńcowego i trzewiowego krążenia krwi. Jest autorem i współautorem około 400 oryginalnych prac, których większość ukazała się w renomowanych czasopismach zagranicznych. Kilka lat prowadził badania na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Jest laureatem wielu nagród m.in. Wydziału Nauk Medycznych PAN, Sekretarza Naukowego PAN, Lauru Jagiellońskiego. Amerykańskie Towarzystwo Gastroenterologii, którego jest członkiem nadało mu Certificate of Fellowship za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie gastroenterologii doświadczalnej. Jest honorowym profesorem Kalifornijskiego Uniwersytetu.