Uchwałą nr 14/56 z dnia 19 grudnia 1956 r. został powołany Oddział w Krakowie.

Statut Oddziału wszedł w życie 19 lutego 1957 r.

1 kadencja 1957-1959

Przewodniczący                 - Władysław Szafer

Wiceprzewodniczący          - Zenon Klemensiewicz

3 Sekretarzy Naukowych     - Jan Dąbrowski

                                         - Walery Goetel

                                         - Jerzy Litwiniszyn

2 kadencja  1960-1962

Przewodniczący                   - Aleksander Krupkowski

Wiceprzewodniczący            - Zenon Klemensiewicz

Sekretarz Naukowy               - Kazimierz Piwarski

Zastępcy                              - Andrzej Bolewski

                                           - Mieczysław Klimaszewski

Członkowie                           - Jan Dąbrowski

                                            - Henryk Niewodniczański

                                            - Bolesław Skarżyński

                                            - Władysław Szafer

3 kadencja 1963-1965

Przewodniczący                    - Aleksander Krupkowski

Wiceprzewodniczący             - Zenon Klemensiewicz

Sekretarz Naukowy                - Kazimierz Piwarski

Zastępcy                               - Andrzej Bolewski

                                            - Mieczysław Klimaszewski

Członkowie                            - Tadeusz Hobler

                                             - Henryk Niewodniczański

                                             - Władysław Szafer

4 kadencja 1966-1968

Przewodniczący                     - Zenon Klemensiewicz

Wiceprzewodniczący              - Tadeusz Ruebenbauer

Sekretarz Naukowy                 - Jerzy Litwiniszyn

Zastępcy                                - Adam Bielański

                                             - Henryk Markiewicz

Członkowie                             - Tadeusz Hobler

                                              - Bogdan Kamieński

                                              - Aleksander Krupkowski

                                              - Marian Mięsowicz

                                              - Władysław Szafer

5 kadencja 1969-1971

Przewodniczący                     - Marian Mięsowicz

Wiceprzewodniczący              - Tadeusz Ruebenbauer

Sekretarz Naukowy                - Jerzy Litwiniszyn

Zastępca                               - Henryk Markiewicz

Członek                                 - Stefan Węgrzyn

6 kadencja 1972-1974

Przewodniczący                    - Marian Mięsowicz

Wiceprzewodniczący             - Tadeusz Ruebenbauer

Sekretarz Naukowy               - Jerzy Litwiniszyn

Zastępcy                              - Henryk Markiewicz

                                           - Kazimierz Kowalski

Członkowie                          - Władysław Bielański

                                           - Jan Kaczmarek

7 kadencja 1975-1977

Przewodniczący                   - Marian Mięsowicz

Wiceprzewodniczący            - Tadeusz Ruebenbauer

Sekretarz  Naukowy             - Jerzy Litwiniszyn

Zastępcy                             - Henryk Markiewicz

                                           - Włodzimierz Ostrowski

Członkowie                           - Adam Bielański

                                           - Jan Kaczmarek

                                           - Kazimierz Kowalski

8 kadencja 1978-1980

Przewodniczący                   - Marian Mięsowicz

Wiceprzewodniczący            - Tadeusz Ruebenbauer

Sekretarz Naukowy              - Roman Ney

Zastępcy                             - Henryk Markiewicz

                                          - Włodzimierz Ostrowski

Członkowie                          - Adam Bielański

                                           - Jan Kaczmarek

                                           - Kazimierz Kowalski

                                           - Jerzy Litwiniszyn

                                           - Tadeusz Wojtaszek

9 kadencja 1981-1983

Przewodniczący                   - Jerzy Litwiniszyn

Wiceprzewodniczący            - Henryk Szarski

Sekretarz Naukowy               - Włodzimierz Ostrowski

Zastępcy                              - Antoni S. Kleczkowski

                                           - Emanuel Rostworowski

Członkowie                           - Adam Bielański

                                           - Henryk Markiewicz

10 kadencja  1984-1986

Przewodniczący                   - Jerzy Litwiniszyn

Wiceprzewodniczący            - Henryk Szarski

Sekretarz Naukowy               - Włodzimierz Ostrowski

Zastępcy                              - Zygmunt Ewy

                                           - Antoni S. Kleczkowski

Członkowie                           - Adam Bielański

                                           - Jerzy Haber

                                           - Jan Kaczmarek

                                           - Henryk Markiewicz

                                           - Roman Ney

11 kadencja 1987-1989

Przewodniczący                   - Jerzy Litwiniszyn

Wiceprzewodniczący            - Adam Bielański

Sekretarz Naukowy               - Włodzimierz Ostrowski

Zastępcy                              - Zygmunt Ewy

                                           - Kazimierz Opałek

Członkowie                          - Roman Ciesielski

                                           - Jan Kaczmarek

                                           - Roman Ney

                                           - Tadeusz Wojtaszek

12 kadencja 1990-1992

Przewodniczący                   - Adam Bielański

Wiceprzewodniczący            - Kazimierz Kowalski

Sekretarz Naukowy               - Włodzimierz Ostrowski

Zastępcy                              - Zygmunt Ewy

                                           - Kazimierz Opałek

Członkowie                          - Roman Ciesielski

                                           - Jerzy Haber 

                                           - Roman Ney

                                           - Kazimierz Zarzycki

13 kadencja      1993-1995

Przewodniczący                   - Adam Bielański

Wiceprzewodniczący            - Wojciech Truszkowski

Sekretarz Naukowy              - Włodzimierz Ostrowski

Członkowie                          - Roman Ciesielski

                                          - Jerzy Haber

w roku 1994 i 1995

Z-ca Sekretarza Naukowego  - Kazimierz Zarzycki

14 kadencja     1996-1998

Przewodniczący                   - Włodzimierz Ostrowski

Wiceprzewodniczący            - Wojciech Truszkowski

Sekretarz Naukowy              - Leszek Starkel

Z-ca Sekretarza Naukowego  - Roman Ciesielski

Członek                               - Jerzy Haber

15 kadencja      1999-2002

początek czteroletnich kadencji

Prezes                                  - Włodzimierz Ostrowski

Wiceprezesi                          - Rudolf Michałek

                                            - Leszek Starkel

Członkowie                           - Wojciech Truszkowski

                                            - Edmund Przegaliński

                                            - Jerzy Haber

                                            - Adam Bielański

16 kadencja      2003-2006

Prezes                                  - Jerzy Haber

Wiceprezesi                          - Roman Ney

                                            - Roman Pampuch

Członkowie                           - Leszek Starkel

                                            - Stanisław Waltoś

                                            - Włodzimierz Ostrowski

17 kadencja     2007-2010

Prezes                                  - Jerzy Haber (zm. 1.01.2010 r.)

                                            - Ryszard Tadeusiewicz od 18 lutego 2010 r.

Wiceprezesi                          - Ryszard Tadeusiewicz

                                            - Zenon Waszczyszyn

Członkowie                           - Włodzimierz Ostrowski

                                            - Leszek Starkel

                                            - Katarzyna Turnau

                                            - Stanisław Waltoś

18 kadencja  2011-2014

Prezes                                 - Ryszard Tadeusiewicz

Wiceprezesi                         - Edward Nęcka

                                           - Jakub Siemek

Członkowie                           - Barbara Bilińska

                                           - Jerzy Vetulani

19 kadencja 2015-2018

Prezes                               - Ryszard Tadeusiewicz – do 30.06.2015 r.

                                         - Andrzej Jajszczyk – od 1.12.2015 r.

Wiceprezesi                       - Barbara Bilińska

                                         - Edward Nęcka – do 26.05.2015 r.

                                         - Ryszard Nycz – od 26.10.2015 r.

Członkowie                        - Jerzy Lis

                                        - Jerzy Vetulani – do 26.10.2015 r.

                                        - Wiesław W. Pawlik – od 26.10.2015 r.

 

20 kadencja 2019-2022

Prezes                            - Andrzej Jajszczyk

Wiceprezesi                    - Barbara Bilińska

                                      - Ryszard Nycz

Członkowie                      - Jerzy Lis

                                      - Wiesław W. Pawlik