Oddziału PAN w Krakowie przeprowadza postepowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy usługi pn.:

Kontrola okresowa roczna, pięcioletnia polegająca na sprawdzeniu  stanu technicznego obiektu budowlanego będącego w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk położonego w Krakowie przy ul. św. Jana 28

Treść ogłoszenia - pobierz

Załącznik nr 1 - formulasrz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2 - karta kontroli rocznych i piecioletnich - pobierz

Załącznik nr 3 - protokół z okresowej kontroli (wzór) - pobierz

Załącznik nr 4 - projekt umowy - pobierz

Załącznik nr 5 - lista osób skierowanych do realizacji umowy ze strony Wykonawcy - pobierz

Termin składania ofert: do dnia 30.10.2020 r. do godz. 14.00