Sprawozdania za 2022:

Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie