Polska Akademia Nauk

Oddział PAN w Krakowie został powołany w 1957 roku celem integrowania środowiska naukowego Krakowa, aktywizowania go do twórczej pracy naukowej, inicjowania badań naukowych oraz wdrażania i upowszechniania ich wyników.

Wydarzenia

Zaproszenie

11/4/2014

KONTAKT

Polska Akademia Nauk
Oddział w Krakowie

ul. św. Jana 28
31-018 Kraków
tel. (012) 422-48-53
fax. (012) 422-27-91
e-mail: Barbara.Paniec@pan.pl ; krakow@pan.pl

PREZYDIUM

Prezes
prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
Wiceprezesi
prof. dr hab. Edward Nęcka
prof. dr hab. Jakub Siemek
Członkowie
prof. dr hab. Barbara Bilińska
prof. dr hab. Jerzy Vetulani

ZNAJDŹ CZŁONKA AKADEMII

Podaj kryteria wyszukiwania:
(wystarczy jedno z nich)