Aktualności

 Na podstawie Decyzji Nr 24/2020 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 maja 2020 r. https://instytucja.pan.pl/images/2020/decyzje/Dec%20Prez%20PAN%2024.pdf,
zawiadamia się, iż w Oddziale PAN w Krakowie możliwa jest organizacja posiedzeń, zgromadzeń, spotkań,o ile są zgodne z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-1 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r., poz. 284, 322, 374 i 567).

Maksymalna liczba osób przebywających w sali konferencyjnej wynosi 20.

Komisja Prasoznawcza Oddziału PAN w Krakowie uprzejmie informuje, że 1 lipca 2020 r. (środa)  odbędzie sie posiedzenie naukowe ONLINE.
Referat pt. "Przetwarzanie danych osobowych w działalności prasowej" wygłosi dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP

 

Komisja Orientalistyczna Oddziału PAN w Krakowie uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali posiedzeń Oddziału przy ul. św. Jana 28 w Krakowie.
Referat pt. "Sanktuaria, teatry, kościoły. Od Alindy do Gavur Kale 2019" wygłosi prof. dr hab. Tomasz Polański

 

Komisja Prasoznawcza Oddziału PAN w Krakowie uprzejmie informuje, że 8 lipca 2020 r. (środa)  odbędzie sie posiedzenie naukowe ONLINE.
Referat pt. "Narodziny polskiego paradygmatu badań prasoznawczych (1954-1969)" wygłosi prof. dr hab. Tomasz Mielczarek