WYDZIAŁ I Nauk Humanistycznych i Społecznych

Prof. dr Krystyna Chojnicka, czł. koresp. 

Prof. dr Włodzimierz Galewicz, czł. koresp.

Prof. dr Jan Hertrich-Woleński, czł. rzecz.

Prof. dr Małgorzata Kossowska, czł. koresp. 

Prof. dr Edward Nęcka, czł. rzecz. 

Prof. dr Ryszard Nycz, czł. rzecz. 

Prof. dr Piotr Sztompka, czł. rzecz. 

Prof. dr Stanisław Waltoś, czł. rzecz.

 

WYDZIAŁ II Nauk Biologicznych i Rolniczych 

Prof. dr Barbara Bilińska, czł. koresp. 

Prof. dr Szczepan Biliński, czł. rzecz.

Prof. dr Wincenty Kilarski, czł. rzecz.

Prof. dr Jan Kozłowski, czł. rzecz.

Prof. dr Adam Łomnicki, czł. rzecz.

Prof. dr Rudolf Michałek, czł. rzecz.

Prof. dr Henryk Okarma, czł. koresp.

Prof. dr Zdzisław Smorąg, czł. rzecz.

Prof. dr Kazimierz Strzałka, czł. koresp.

Prof. dr Katarzyna Turnau, czł. rzecz.

Prof. dr January Weiner, czł. rzecz.

Prof. dr Kazimierz Zarzycki, czł. rzecz.

 

WYDZIAŁ III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

Prof. dr Andrzej Białas, czł. rzecz.

Prof. dr Piotr Bizoń, czł. koresp.

Prof. dr Wojciech J. Kucharz, czł. koresp.

Prof. dr Stanisław Mazur, czł. koresp.

Prof. dr Wiesław Pleśniak, czł. rzecz.

Prof. dr Elżbieta Richter-Wąs, czł. koresp.

Prof. dr Józef Spałek, czł. koresp.

Prof. dr Leszek Starkel, czł. rzecz.

Prof. dr Andrzej Staruszkiewicz, czł. koresp.

Prof. dr Grażyna Stochel, czł. koresp.

Prof. dr Alfred Uchman, czł. koresp.

Prof. dr Małgorzata Witko, czł. rzecz.

Prof. dr Kacper Zalewski, czł. rzecz.

 

WYDZIAŁ IV Nauk Technicznych

Prof.  Witold Cęckiewicz, czł. rzecz.

Prof. dr Andrzej Jajszczyk, czł. koresp.

Prof. dr Adam Kotarba, czł. koresp.

Prof. dr Jerzy Lis, czł. koresp.

Prof. dr Bogusław Major, czł. rzecz.

Prof. dr Stanisław Nagy, czł. koresp.

Prof. dr Maciej Ogorzałek, czł. koresp.

Prof. dr Jakub Siemek, czł. rzecz.

Prof. dr Błażej Skoczeń, czł. koresp.

Prof. dr Ryszard Tadeusiewicz, czł. rzecz.

Prof. dr Jan Taler, czł. koresp.

Prof. dr Wacław Trutwin, czł. rzecz.

Prof. dr Zenon Waszczyszyn, czł. rzecz.

Prof. dr Paweł Zięba, czł. koresp.

 

WYDZIAŁ V Nauk Medycznych

Prof. dr Tomasz Brzozowski, czł. koresp.

Prof. dr Małgorzata Filip, czł. koresp.

Prof. dr Tomasz Grodzicki, czł. koresp.

Prof. dr Ryszard Gryglewski, czł. rzecz.

Prof. dr Wiesław W. Pawlik, czł. rzecz.

Prof. dr Tadeusz Popiela, czł. rzecz.

Prof. dr Edmund Przegaliński, czł. rzecz.

Prof. dr Ryszard Przewłocki, czł. koresp.

Prof. dr Anetta Undas, czł. koresp.

Prof. dr Marek Zembala, czł. rzecz.

 

Odeszli od nas:

prof. dr Roman Ney

prof. dr Adam Bielański

prof. dr Wiesław Czyż

prof. dr Andrzej Hrynkiewicz

prof. dr Aleksander Koj

prof. dr Roman Pampuch

prof. dr Jerzy Vetulani

prof. dr Janusz Kotlarczyk

prof. dr Józef Siciak

prof. dr Andrzej Smolarski

prof. dr Krzysztof Birkenmajer

prof. dr Włodzimierz Ostrowski

prof. dr Włodzimierz Ptak

prof. dr Stanisław Konturek