Komisja Psychologii Oddziału PAN w Krakowie
oraz
Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji z cyklu

                                                                                                     

 

  Program  Ramowy Konferencji

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI

 

REGULAMIN KONFERENCJI

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji pobierz

FORMA KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym. Obrady będą odbywać się w budynku Instytutu Psychologii UJ, ul. Ingardena 6.

WAŻNE TERMINY

25.02.2024: zgłaszanie propozycji wystąpień konferencyjnych NABÓR ZAKOŃCZONY

01.03.2024: informacja o akceptacji zgłoszeń

20.03.2024: I termin dokonania płatności za udział w konferencji

08.04.2024: II termin dokonania płatności za udział w konferencji

REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Rejestracja na konferencję jest obowiązkowa dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek, zarówno czynnych (zgłaszających propozycję wystąpienia), jak i biernych. Rejestracja dokonywana jest poprzez formularz rejestracyjny https://forms.office.com/r/8E5jW09QNx

ZGŁOSZENIA WYSTĄPIEŃ
Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień w następujących formach:

  • Referat (wygłaszany w trakcie sesji tematycznych)
  • Poster (przedstawiany w trakcie warsztatowej sesji posterowej, na której autorzy będą proszeni o krótkie przedstawienie uczestnikom treści plakatu i udział w dyskusji); do zgłaszania posterów zapraszamy również studentów.

Treść wystąpień może mieć charakter teoretyczny lub empiryczny. Aby zgłosić wystąpienie, należy przesłać jego tytuł, streszczenie (maksymalna długość streszczenia: 250 słów) oraz słowa kluczowe (3-5). Zgłoszenie dokonywane jest poprzez formularz rejestracyjny.

OPŁATY

Opłata konferencyjna dokonywana jest przelewem na konto. Numer konta do wpłat zostanie przekazany indywidualnie wraz z informacją o akceptacji zgłoszenia. W tytule przelewu KONIECZNIE należy wpisać: 2100366_ imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki konferencji, za którego/którą dokonywana jest opłata.

Wysokość opłaty        Co obejmuje opłata?

400 PLN                     Czynny/bierny udział w konferencji, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, udział w kolacji w I dniu                                        konferencji
300 PLN                     Czynny/bierny udział w konferencji, przerwy kawowe, materiały konferencyjne
  50 PLN                     Bierny udział w konferencji – studenci

Po upływie pierwszego terminu wpłaty (20.03.2024) opłata wzrasta o 20% (odpowiednio: 80  i 60 PLN; nie dotyczy biernego udziału studentów).

NOCLEGI

Dla Gości konferencji dostępna jest zniżka 13% we wszystkich obiektach Laris Group (16 hoteli w centrum Krakowa i na Kazimierzu). znizka obowiazuje dla noclegów w dniach 17-21.04.2024, na hasło UJPSY2024 www.larishotels.com
W obiekcie Antica Residence przy ul. Czarnowiejskiej zniżka dostępna na hasło Konferencja Instytutu Psychologii UJ www.anticaresidence.pl 
Zapraszamy do skorzystania z ofert.
Ponadto, prezentujemy listę hoteli w pobliżu ul. Ingardena oraz listę pobliskich punktów gastronomicznych pobierz

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

polski        pobierz   pobierz   pobierz   pobierz 

angielski   pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

_________________________________________________________________________________________

12 marca 2024 r. odbyło się, w siedzibie Oddziału PAN w Krakowie, spotkanie członków Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, na którym zatwierdzono dwóch nowych członków Komisji Naukowych oraz zaakceptowano plany pracy pozostałych 9 komisji na 2024 r. Członkowie Prezydium zapoznali się z dofinansowaniem z zakresu UiPDN dla czasopisma, które są wydawane przez komisje naszego Oddziału. Omówiono najbliższe spotkania, tj. Zgromadzenie Ogólne Członków PAN Oddziału w Krakowie, które zaplanowane zostało na 11 czerwca oraz wspólne spotkanie Członków PAN Oddziałów w Krakowie i Katowicach zaplanowane na jesień.

___________________________________________________________________________________________

16 stycznia 2024 odbyło się inaugurujące Nowy Rok Prezydium Oddziału PAN w Krakowie, na którym wręczono podziękowania Pani Barbarze Paniec za długoletnią pracę na rzecz Oddziału PAN w Krakowie. Na posiedzeniu zatwierdzono przyjęcie nowych członków do Komisji Naukowych oraz zaakceptowano plany pracy 16 komisji na rok 2024.  

_____________________________________________________________________________________________ 

W dniu 21 listopada 2023 r. gościnnie, tym razem w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, odbyła się jesienna sesja Zgromadzenia Ogólnego członków Oddziału PAN w Krakowie, w której - poza zaproszonymi dyrektorami Instytutów PAN w Krakowie i przewodniczącymi Komisji Naukowych Oddziału, uczestniczył Kanclerz Polskiej Akademii Nauk dr Rafał Wierzchosławski. Prof. dr Marek Sanak, czł. koresp. PAN wygłosił wykład "Co się zmieniło w medycynie po pandemii COVID-19", a przedstawiciele Instytut Botaniki PAN zaprezentowali tematykę badań naukowych prowadzonych w Instytucie. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Instytutu, uczestnicy mogli zobaczyć kolekcje naukowe i laboratoria.

                                                 

                                                 

 

_________________________________________________________________________________________________

Honorowe Wyróżnienie KERAMOS dla prof. Natalii Sobczak

Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyznała Pani Profesor Natalii Sobczak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Honorowe Wyróżnienie KERAMOS - za zasługi dla rozwoju Inżynierii Materiałowej w Polsce i za granicą, za aktywność na forum międzynarodowym i kreowanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi, eksponowanie interdyscyplinanego charakteru inżynierii materiałowej  oraz szeroką działalność naukową i popularyzatorską.

_________________________________________________________________________________________________

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie. 25 października 2023 r. zostało tam otwarte Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią, które zajmie się m.in. badaniami nad rozwojem nowoczesnej energetyki (głównie odnawialnych źródeł energii) i pozyskiwaniem surowców w ramach koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Centrum prowadzić będzie badania stricte naukowe na światowym poziomie. Podczas uroczystości otwarcia Centrum, przy udziale wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Natalii Sobczak, została  odsłonięta tablica poświęcona prof. Romanowi Neyowi. To dzięki staraniom profesora 37 lat temu powołano w Krakowie Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, którego był pierwszym dyrektorem i kierował nim przez wiele lat.

                                                    

 

__________________________________________________________________________________________________

W dniu 13 czerwca 2023 r. gościnnie w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, odbyła się sesja Zgromadzenia Ogólnego członków Oddziału PAN w Krakowie. Instytut przedstawił - licznie zgromadzonym członkom Oddziału, dyrektorom Instytutów PAN zlokalizowanych w Krakowie oraz przewodniczącym Komisji Naukowych Oddziału - tematykę badań naukowych i osiągnięcia Instytutu. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zobaczyć laboratoria badawcze Instytutu.

_____________________________________________________________________________________________________

Kolejne posiedzenie członków Prezydium Oddziału PAN w Krakowie odbyło się 29 maja br. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Komisji Naukowych oraz redaktorzy czasopism Oddziału. Dyskutowano  na temat działalności Komisji Naukowych w kadencji 2023-2026, omówiono również sprawy wydawnicze Oddziału.

_____________________________________________________________________________________________________

25 kwietnia 2023 r. odbyło się, w siedzibie Oddziału PAN w Krakowie, spotkanie członków Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i władz Polskiej Akademii Umiejętności w osobach: prof. Jan Ostrowski - Prezes, prof. Andrzej Mączyński - Wiceprezes oraz prof. Szczepan Biliński - Sekretarz Generalny. Szeroko omówiono możliwości współpracy, działań wspólnych obu Akademii na rzecz integracji krakowskiego środowiska naukowego.

_____________________________________________________________________________________________________

W Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupkowskiego przy ul. Reymonta 25 w Krakowie w dniu 4 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie Prezydium Oddziału PAN oraz Dyrektorów Instytutów PAN z Krakowa; w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 11 Instytutów. Rozpoczęło ono sztafetę naukowych spotkań w naszych krakowskich instytutach, której celem jest integracja środowiska w sferze interdyscyplinarnej współpracy naukowo-badaczej. Instytut organizujący spotkanie przedstawił swoją tematykę prac naukowych, połączoną z wizytą w laboratoriach badawczych. Długofalowym celem integracji instytutów jest nawiązanie współpracy badawczej w ramach działalności naukowych jednostek wraz z wdrażaniem i upowszechnianiem ich wyników.

_____________________________________________________________________________________________________

Kolejne posiedzenie członków Prezydium Oddziału PAN w Krakowie odbyło się 28 lutego br. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni dyrektorzy Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Omawiano współpracę Instytutów PAN kładąc nacisk na dwa główne obecnie problemy: ewaluację jednostek i sprawę usytuowania Instytutów w nowej ustawie o Akademii. Po zapoznaniu się ze Stanowiskiem Rady Dyrektorów Jednostek Naukowch PAN w sprawie zasad i kryteriów ewaluacji jednostek naukowych, dyrektorzy jednomyślnie poparli stanowisko Rady, aby ewaluacja Instytutów PAN i uczelni wyższych odbywała się wspólnie.

_____________________________________________________________________________________________________

 

List otwarty Prezesów akademii z Polski, USA i Ukrainy w związku ze zbliżającą sie rocznicą agresji Rosji na Ukrainę potępiający agresję i wskazujący na konieczność wspierania naukowców "Połączmy siły, aby razem wspierać naukę"   pobierz 

Polska Akademia Nauk   https://pan.pl/blog/polaczmy-sily-aby-razem-wspierac-nauke/

_____________________________________________________________________________________________________

 

List otwarty Prezesa Oddziału PAN w Krakowie profesora Karola Życzkowskiego   pobierz

_____________________________________________________________________________________________________

10 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie - wybranych przez Zgromadzenie Ogólne członków Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Krakowie na kadencję 2023-2026 - członków  Prezydium Oddziału w składzie: prof. Karol Życzkowski - prezes, prof. Barbara Bilińska, prof. Ryszard Nycz - wiceprezesi, prof. Grażyna Stochel, prof. Małgorzata Witko, prof. Stanisław Nagy - członkowie Prezydium. Na zaproszenie prezesa oddziału w posiedzeniu wziął również udział prezes ubiegłej kadencji prof. Andrzej Jajszczyk.

Członkowie Prezydium omówili plan działania Oddziału w roku 2023, w szczególności współpracę z Instytutami Polskiej Akademii Nauk działającymi na terenie Krakowa oraz z Polską Akademią Umiejętności.

____________________________________________________________________________________________________

 

             

                  

 

Przedstawiona na zdjęciu flaga, to dzieło ukraińskiej artystki Oksany Briuchoweckiej pt. "Flaga ukraińsko-polska", które było wystawione niedawno w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Kolory tej flagi powstały z nałożenia na siebie flag Polski i Ukrainy.

 

_____________________________________________________________________________________________________

           

Oświadczamy, że w żadnej mierze nie utożsamiamy się z poglądami wyrażonymi w ogłoszonym ostatnio i szeroko dyskutowanym artykule pt. Ukraina – wojna cywilizacji, autorstwa prof. dr hab. Anny Raźny, członkini Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie. Uważamy też, że opublikowanie go w czasie, gdy na Ukrainie trwa krwawa wojna wywołana przez Federację Rosyjską, jest wysoce nieetyczne. 

                         Zarząd Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie

 

Czujemy się w obowiązku oświadczyć, że nie podzielamy punktu widzenia i poglądów prof. dr hab. Anny Raźny dotyczących tragicznych wydarzeń w Ukrainie. Zdecydowanie popieramy prawo Narodu Ukraińskiego do samostanowienia, zachowania całkowitej niezawisłości, własnego terytorium i języka.

                         Zarząd oraz Członkowie Komisji Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Prezydium Oddziału PAN w Krakowie popiera treść uchwały Komitetu Nauk Prawnych PAN, z dnia 15 lutego br. (http://www.knp.pan.pl/ ), stanowisko Akademii Młodych Uczonych PAN, z dnia 18 lutego br. (https://amu.pan.pl/amu-pan-sprzeciwia-sie-arbitralnym-zmianom-w-wykazie-czasopism/), a także przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji Ewaluacji Nauki z dnia 11 lutego br. (https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/oswiadczenie-komisji-ewaluacji-nauki/) w sprawie arbitralnych zmian w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W szczególności zgadzamy się z twierdzeniem o niedopuszczalnym trybie wprowadzenia zmian we wspomnianym wykazie, a także wyrażamy zaniepokojenie w związku z konkretnymi zmianami promującymi czasopisma o wątpliwej jakości. Obawiamy się, że tego typu działania odbiją się negatywnie na jakości nauki uprawianej w naszym kraju.

W imieniu Prezydium Oddziału PAN
prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału

Kraków, 22.02.2021

___________________________________________________________________________________________________

 

Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie stanowczo sprzeciwia się mowie nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych, szczególnie gdy słowa takie padają z ust przedstawicieli państwa. Apelujemy również o przestrzeganie praw mniejszości do wyrażania swoich poglądów.

W imieniu Prezydium Oddziału PAN
prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału