Komisja Prasoznawcza Oddziału PAN w Krakowie,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
Katedra Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

MIASTO STARSZE NIŻ PRASA 

11-13 września 2024 roku

 

Miejsce konferencji: WiMBP im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IDEA KONFERENCJI  pobierz

 __________________________________________________________________________________

PRESTIŻOWY GRANT DLA PROF. KAROLA ŻYCZKOWSKIEGO

20 czerwca 2024 r.

Z radością informujemy, że Karol Życzkowski, Prezes Krakowskiego Oddziału PAN, w ramach konkursu ERC Advanced Grant 2023 otrzymał dofinansowanie z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council). Projekt badawczy pod tytułem Typical and Atypical Structures in Quantum Theory (TAtypic), dotyczący mechaniki kwantowej oraz struktur istotnych dla rozwoju technologii kwantowych, będzie prowadził w latach 2025-2029 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,

https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/156335964

https://pan.pl/profesor-karol-zyczkowski-laureatem-prestizowego-grantu-erc-advanced-2023/

List gratulacyjny od Rady Miasta Krakowa

______________________________________________________________________________________

17 czerwca 2024 r. w siedzibie Oddziału PAN w Krakowie odbyło się spotkanie promocyjne książki „Per aspera ad astra. Listy Leona Cienkowskiego (1822–1877)” (red. Lubow Żwanko, Dmytro Kibkało), którego organizatorem było Archiwum Nauki PAN i PAU. W ramach wydarzenia prof. dr hab. Lubow Żwanko z Państwowego Uniwersytetu Biotechnologicznego w Charkowie wygłosiła wykład pt. „Światy Leona Cienkowskiego”. Spotkanie prowadził dr hab. Tomasz Pudłocki. prof UJ

 

 


prof. dr hab. Lubow Żwanko

 


dr hab. Tomasz Pudłocki. prof UJ wraz z prof. dr hab. Lubow Żwanko

 


prof. dr hab. Lubow Żwanko
z dyrektorem Archiwum Naukowego PAN i PAU dr Adamem Korczyńskim

______________________________________________________________________________________

Wiosenna sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Krakowie odbyła się w dniu 11 czerwca 2024 r. w gościnnych progach Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN przy ul. Niezapominajek 8. W sesji uczestniczyli członkowie PAN, dyrektorzy Instytutów i Przewodniczący Komisji Naukowych Oddziału. Prezes Karol Życzkowski przedstawił bieżącą działalność Oddziału PAN w Krakowie, a prof. Maciej Ogorzałek wygłosił referat: Sztuczna inteligencja - Fakty i mity. Następnie dyrektor prof. Piotr Warszyński przedstawił historię i strukturę Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz wygłoszono dwa referaty pracowników Instytutu: dr hab. Ewę Młyńczak - Nanostruktury na powierzchni – spektroskopia i obrazowanie w skali atomowej oraz prof. Macieja Szaleńca; Biokatalizatory z bakterii beztlenowych - badania dla samego poznania czy praktyczne narzędzia do syntezy chemicznej? Po posiedzeniu odbyło się zwiedzanie instytutu, podczas którego poznaliśmy prototyp biorafinerii, a także nowe metody konserwacji obrazów, tkanin i rzeźb.

 Prezes Karol Życzkowski podczas przedstawiania bieżącej działalności
Oddziału PAN w Krakowie

prof. Piotr Warszyński przedstawił historię i strukturę
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowieprof. Maciej Ogorzałek podczas prezentacji referatu
Sztuczna inteligencja - Fakty i mityprof. Maciej Szaleniec podczas prezentacji referatu
Biokatalizatory z bakterii beztlenowych - badania dla samego
poznania czy praktyczne narzędzia do syntezy chemicznej?Zwiedzanie instytutu - poznawanie nowych metod konserwacji rzeźb Zwiedzanie instytutu - poznawanie nowych metod konserwacji 
obrazów, tkanin 

 
                                                     Zwiedzanie instytutu - poznawanie prototypu biorafinerii

  ______________________________________________________________________________________

W dniu 11 czerwca 2024 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Krakowie, na którym podjęto decyzję o przyjęciu nowych członków do kilku Komisji Naukowych. Zatwierdzono powołanie nowego redaktora naczelnego czasopisma „Historyka. Studiów Metodologicznych”, oraz utworzenie nowej Komisji PAN/PAU Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Podjęto również decyzję o likwidacji Komisji Nauk Mineralogicznych. Omówiono projekt wspólnego posiedzenia Oddziałów PAN z Krakowa i Katowic. Zaplanowano kolejne posiedzenie Prezydium i dyskutowano o przygotowaniach do jesiennej sesji Zgromadzenia Ogólnego w 2024 roku.

 ______________________________________________________________________________________

W dniu 23 maja 2024 r. odbyła się  projekcja filmu dokumentalnego „Profesor Bohdan Lisowski. Człowiek, który siebie zaprojektował”. Profesor Bohdan Lisowski przez wiele lat był związany z Polską Akademią Nauk, gdzie pełnił liczne funkcje, m.in. był członkiem: Komitetu Architektury i Urbanistyki, Komitetu Ergonomii, Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie, Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego Oddziału PAN w Krakowie oraz był Przewodniczącym Komisji Ergonomicznej Oddziału PAN w Krakowie.

__________________________________________________________________________________________

 

Prezes Oddziału PAN w Krakowie Karol Życzkowski przesłał list gratulacyjny nowo wybranemu Prezydentowi Miasta Krakowa Panu Aleksandrowi Miszalskiemu

 

___________________________________________________________________________________________

5 kwietnia 2024 r. w salach konferencyjnych naszego Oddziału odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Geośrodowisko - Klimat, Przyroda, Człowiek" zorganizowana przez Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN, pod patronatem Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć wydarzenie, które gościło blisko stu naukowców z całej Polski. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Pani prof. Grażyna Stochel Członek Prezydium Oddziału PAN w Krakowie, Pan prof. Józef Kąś członek Komisji Językoznastwa Oddziału PAN w Krakowie oraz Pan dr hab. Zenon Piech, prof. UJ członek Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie, zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia odznaczenia państwowego odbyła się 4 kwietnia 2024 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

___________________________________________________________________________________________

12 marca 2024 r. odbyło się, w siedzibie Oddziału PAN w Krakowie, spotkanie członków Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, na którym zatwierdzono dwóch nowych członków Komisji Naukowych oraz zaakceptowano plany pracy pozostałych 9 komisji na 2024 r. Członkowie Prezydium zapoznali się z dofinansowaniem z zakresu UiPDN dla czasopisma, które są wydawane przez komisje naszego Oddziału. Omówiono najbliższe spotkania, tj. Zgromadzenie Ogólne Członków PAN Oddziału w Krakowie, które zaplanowane zostało na 11 czerwca oraz wspólne spotkanie Członków PAN Oddziałów w Krakowie i Katowicach zaplanowane na jesień.

___________________________________________________________________________________________

16 stycznia 2024 odbyło się inaugurujące Nowy Rok Prezydium Oddziału PAN w Krakowie, na którym wręczono podziękowania Pani Barbarze Paniec za długoletnią pracę na rzecz Oddziału PAN w Krakowie. Na posiedzeniu zatwierdzono przyjęcie nowych członków do Komisji Naukowych oraz zaakceptowano plany pracy 16 komisji na rok 2024.  

_____________________________________________________________________________________________ 

W dniu 21 listopada 2023 r. gościnnie, tym razem w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, odbyła się jesienna sesja Zgromadzenia Ogólnego członków Oddziału PAN w Krakowie, w której - poza zaproszonymi dyrektorami Instytutów PAN w Krakowie i przewodniczącymi Komisji Naukowych Oddziału, uczestniczył Kanclerz Polskiej Akademii Nauk dr Rafał Wierzchosławski. Prof. dr Marek Sanak, czł. koresp. PAN wygłosił wykład "Co się zmieniło w medycynie po pandemii COVID-19", a przedstawiciele Instytut Botaniki PAN zaprezentowali tematykę badań naukowych prowadzonych w Instytucie. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Instytutu, uczestnicy mogli zobaczyć kolekcje naukowe i laboratoria.

      

                                                        Prezes Oddziału PAN w Krakowie Karol Życzkowski
                                                     wraz z Kanclerzem PAN dr. Rafałem Wierzchosławskim
                                       

        

                                                        Prof. dr Marek Sanak podczas prezentacji referatu
                                                      Co sie zmieniło w medycynie po pandemii COVID-19

                                                                                 Zwiedzanie instytutu

_________________________________________________________________________________________________

Honorowe Wyróżnienie KERAMOS dla prof. Natalii Sobczak

Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przyznała Pani Profesor Natalii Sobczak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Honorowe Wyróżnienie KERAMOS - za zasługi dla rozwoju Inżynierii Materiałowej w Polsce i za granicą, za aktywność na forum międzynarodowym i kreowanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi, eksponowanie interdyscyplinanego charakteru inżynierii materiałowej  oraz szeroką działalność naukową i popularyzatorską.

_________________________________________________________________________________________________

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie. 25 października 2023 r. zostało tam otwarte Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią, które zajmie się m.in. badaniami nad rozwojem nowoczesnej energetyki (głównie odnawialnych źródeł energii) i pozyskiwaniem surowców w ramach koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Centrum prowadzić będzie badania stricte naukowe na światowym poziomie. Podczas uroczystości otwarcia Centrum, przy udziale wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Natalii Sobczak, została  odsłonięta tablica poświęcona prof. Romanowi Neyowi. To dzięki staraniom profesora 37 lat temu powołano w Krakowie Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, którego był pierwszym dyrektorem i kierował nim przez wiele lat.

                                                    

 

__________________________________________________________________________________________________

W dniu 13 czerwca 2023 r. gościnnie w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, odbyła się sesja Zgromadzenia Ogólnego członków Oddziału PAN w Krakowie. Instytut przedstawił - licznie zgromadzonym członkom Oddziału, dyrektorom Instytutów PAN zlokalizowanych w Krakowie oraz przewodniczącym Komisji Naukowych Oddziału - tematykę badań naukowych i osiągnięcia Instytutu. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zobaczyć laboratoria badawcze Instytutu.

_____________________________________________________________________________________________________

Kolejne posiedzenie członków Prezydium Oddziału PAN w Krakowie odbyło się 29 maja br. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Komisji Naukowych oraz redaktorzy czasopism Oddziału. Dyskutowano  na temat działalności Komisji Naukowych w kadencji 2023-2026, omówiono również sprawy wydawnicze Oddziału.

_____________________________________________________________________________________________________

25 kwietnia 2023 r. odbyło się, w siedzibie Oddziału PAN w Krakowie, spotkanie członków Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i władz Polskiej Akademii Umiejętności w osobach: prof. Jan Ostrowski - Prezes, prof. Andrzej Mączyński - Wiceprezes oraz prof. Szczepan Biliński - Sekretarz Generalny. Szeroko omówiono możliwości współpracy, działań wspólnych obu Akademii na rzecz integracji krakowskiego środowiska naukowego.

_____________________________________________________________________________________________________

W Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupkowskiego przy ul. Reymonta 25 w Krakowie w dniu 4 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie Prezydium Oddziału PAN oraz Dyrektorów Instytutów PAN z Krakowa; w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 11 Instytutów. Rozpoczęło ono sztafetę naukowych spotkań w naszych krakowskich instytutach, której celem jest integracja środowiska w sferze interdyscyplinarnej współpracy naukowo-badaczej. Instytut organizujący spotkanie przedstawił swoją tematykę prac naukowych, połączoną z wizytą w laboratoriach badawczych. Długofalowym celem integracji instytutów jest nawiązanie współpracy badawczej w ramach działalności naukowych jednostek wraz z wdrażaniem i upowszechnianiem ich wyników.

_____________________________________________________________________________________________________

Kolejne posiedzenie członków Prezydium Oddziału PAN w Krakowie odbyło się 28 lutego br. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni dyrektorzy Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Omawiano współpracę Instytutów PAN kładąc nacisk na dwa główne obecnie problemy: ewaluację jednostek i sprawę usytuowania Instytutów w nowej ustawie o Akademii. Po zapoznaniu się ze Stanowiskiem Rady Dyrektorów Jednostek Naukowch PAN w sprawie zasad i kryteriów ewaluacji jednostek naukowych, dyrektorzy jednomyślnie poparli stanowisko Rady, aby ewaluacja Instytutów PAN i uczelni wyższych odbywała się wspólnie.

_____________________________________________________________________________________________________

 

List otwarty Prezesów akademii z Polski, USA i Ukrainy w związku ze zbliżającą sie rocznicą agresji Rosji na Ukrainę potępiający agresję i wskazujący na konieczność wspierania naukowców "Połączmy siły, aby razem wspierać naukę"   pobierz 

Polska Akademia Nauk   https://pan.pl/blog/polaczmy-sily-aby-razem-wspierac-nauke/

_____________________________________________________________________________________________________

 

List otwarty Prezesa Oddziału PAN w Krakowie profesora Karola Życzkowskiego   pobierz

_____________________________________________________________________________________________________

10 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie - wybranych przez Zgromadzenie Ogólne członków Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Krakowie na kadencję 2023-2026 - członków  Prezydium Oddziału w składzie: prof. Karol Życzkowski - prezes, prof. Barbara Bilińska, prof. Ryszard Nycz - wiceprezesi, prof. Grażyna Stochel, prof. Małgorzata Witko, prof. Stanisław Nagy - członkowie Prezydium. Na zaproszenie prezesa oddziału w posiedzeniu wziął również udział prezes ubiegłej kadencji prof. Andrzej Jajszczyk.

Członkowie Prezydium omówili plan działania Oddziału w roku 2023, w szczególności współpracę z Instytutami Polskiej Akademii Nauk działającymi na terenie Krakowa oraz z Polską Akademią Umiejętności.

____________________________________________________________________________________________________

 

             

                  

 

Przedstawiona na zdjęciu flaga, to dzieło ukraińskiej artystki Oksany Briuchoweckiej pt. "Flaga ukraińsko-polska", które było wystawione niedawno w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Kolory tej flagi powstały z nałożenia na siebie flag Polski i Ukrainy.

 

_____________________________________________________________________________________________________

           

Oświadczamy, że w żadnej mierze nie utożsamiamy się z poglądami wyrażonymi w ogłoszonym ostatnio i szeroko dyskutowanym artykule pt. Ukraina – wojna cywilizacji, autorstwa prof. dr hab. Anny Raźny, członkini Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie. Uważamy też, że opublikowanie go w czasie, gdy na Ukrainie trwa krwawa wojna wywołana przez Federację Rosyjską, jest wysoce nieetyczne. 

                         Zarząd Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie

 

Czujemy się w obowiązku oświadczyć, że nie podzielamy punktu widzenia i poglądów prof. dr hab. Anny Raźny dotyczących tragicznych wydarzeń w Ukrainie. Zdecydowanie popieramy prawo Narodu Ukraińskiego do samostanowienia, zachowania całkowitej niezawisłości, własnego terytorium i języka.

                         Zarząd oraz Członkowie Komisji Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Prezydium Oddziału PAN w Krakowie popiera treść uchwały Komitetu Nauk Prawnych PAN, z dnia 15 lutego br. (http://www.knp.pan.pl/ ), stanowisko Akademii Młodych Uczonych PAN, z dnia 18 lutego br. (https://amu.pan.pl/amu-pan-sprzeciwia-sie-arbitralnym-zmianom-w-wykazie-czasopism/), a także przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji Ewaluacji Nauki z dnia 11 lutego br. (https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/oswiadczenie-komisji-ewaluacji-nauki/) w sprawie arbitralnych zmian w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W szczególności zgadzamy się z twierdzeniem o niedopuszczalnym trybie wprowadzenia zmian we wspomnianym wykazie, a także wyrażamy zaniepokojenie w związku z konkretnymi zmianami promującymi czasopisma o wątpliwej jakości. Obawiamy się, że tego typu działania odbiją się negatywnie na jakości nauki uprawianej w naszym kraju.

W imieniu Prezydium Oddziału PAN
prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału

Kraków, 22.02.2021

___________________________________________________________________________________________________

 

Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie stanowczo sprzeciwia się mowie nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych, szczególnie gdy słowa takie padają z ust przedstawicieli państwa. Apelujemy również o przestrzeganie praw mniejszości do wyrażania swoich poglądów.

W imieniu Prezydium Oddziału PAN
prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału