Prezydium Oddziału PAN w Krakowie w kadencji  2023-2026

Prezes              - prof.dr hab. Karol Życzkowski
Wiceprezesi      - prof. dr hab. Barbara Bilińska
                        - prof. dr hab. Ryszard Nycz
Członkowie        - prof. dr hab. Grażyna Stochel
                        - prof. dr hab. Małgorzata Witko
                        - prof. dr hab. Stanisław Nagy