Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

Czy higgs gości w Ukrytej Dolinie?   pobierz

 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
Innowacyjne bioplastiki   pobierz

 

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Nauka obywatelska jako istotne wsparcie w prowadzeniu badań naukowych  pobierz

 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
Magazynowanie ciepła z wykorzystaniem materiałów zmienno-fazowych   pobierz