Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Zakład Badań Geośrodowiska w Krakowie
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geośrodowisko - Klimat, Przyroda, Człowiek  Geośrodowisko - Klimat Przyroda Człowiek - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
kwiecień 2024

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
Sztuczna inteligencja zrekonstruuje drogi cząstek prowadzące ku nowej fizyce  pobierz
marzec 2024

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
Tani i wydajny katalizator etanolu z nanocząstek stapianych laserem  pobierz 
listopad 2023

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Pozytywny wpływ lockownu na dzikie zwierzęta  pobierz                                                                                             
czerwiec 2023

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
Czy higgs gości w Ukrytej Dolinie?  pobierz                                                                                                           
maj 2023

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
Innowacyjne bioplastiki  pobierz                                                                                                                              
maj 2023

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
Magazynowanie ciepła z wykorzystaniem materiałów zmienno-fazowych  pobierz                                                         
marzec 2023