WYDZIAŁ I

Komisja Archeologiczna

Komisja Historyczna

Komisja Historycznoliteracka

Komisja Językoznawstwa

Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki

Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania

Komisja Nauk Pedagogicznych

Komisja Nauk Prawnych

Komisja Psychologii

Komisja Orientalistyczna

Komisja Prasoznawcza

Komisja Słowianoznawstwa

 

     WYDZIAŁ II

Komisja Biologiczna

Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi

 

     WYDZIAŁ III

Komisja Geodezji i Inżynierii Środowiska

Komisja Gospodarki Wodnej

Komisja Nauk Geologicznych

Komisja Nauk Mineralogicznych

 

     WYDZIAŁ IV

Komisja Budownictwa

Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza

Komisja Nauk Ceramicznych

Komisja Urbanistyki i Architektury

 

     WYDZIAŁ V

Komisja Historii i Filozofii Medycyny

Komisja Nauk Medycznych

 

     JEDNOSTKI INTERDYSCYPLINARNE

Komisja Ergonomiczna

Komisja Ochrony Zdrowia Społecznego