Placówki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera

http://www.botany.pl

 

Instytut Farmakologii PAN im. Jerzego Maja

http://www.if-pan.krakow.pl

 

Instytutu Fizjologii Roślin PAN

http://ifr-pan.edu.pl

 

Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego

http://www.ifj.edu.pl

 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

http://www.min-pan.krakow.pl

 

Instytut Języka Polskiego PAN

http://www.ijp-pan.krakow.pl

 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera

http://www.ik-pan.krakow.pl

 

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

http://www.img-pan.krakow.pl

 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupkowskiego

http://www.imim.pl

 

Instytut Ochrony Przyrody PAN

http://www.iop.krakow.pl

 

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

http://www.isez.pan.krakow.pl

 

Instytut Matematyczny PAN, Oddział w Krakowie

http://www.impan.pl

 

Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn IAE PAN

http://www.iaepan.edu.pl

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie ING PAN

http://www.ing.pan.pl

 

Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN

http://www.igipz.pan.pl

 

Zakład Bibliografii Bieżącej IH PAN

http://www.ihpan.edu.pl

 

Zakład Polskiego Słownika Biograficznego IH PAN

http://www.ihpan.edu.pl

 

Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu IH PAN

http://www.ihpan.edu.pl

 

Pracownia Języka Prasłowiańskiego IS PAN

http://www.ispan.waw.pl

 

Pracownia Instytutu Sztuki PAN

http://www.ispan.pl

 

Archiwum Nauki PAN i PAU

http://www.archiwum-nauki.krakow.pl

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN

http://www.biblioteka.pau.krakow.pl