Placówki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

31-512 Kraków, ul. Lubicz 46

 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

31-432 Kraków, ul. Smętna 12

 

Instytutu Fizjologii Roślin PAN

30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 21

 

Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskieg PAN

31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152

 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7

 

Instytut Języka Polskiego PAN

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 31

 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8

 

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

30-059 Kraków, ul. Reymonta 27

 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

 

Instytut Ochrony Przyrody PAN

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 33

 

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17

 

Instytut Matematyczny PAN, Oddział w Krakowie

31-014 Kraków, ul. św. Tomasza 30

 

Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn IAE PAN

31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17

 

Ośrodek Badawczy w Krakowie ING PAN

31-002 Kraków, ul. Senacka 1

 

Zakład Badań Geośrodowiska IGiPZ PAN

31-018 Kraków, ul. św. Jana 22

 

Zakład Bibliografii Bieżącej IH PAN

31-016 Kraków, ul. Sławskowska 17

 

Zakład Polskiego Słownika Biograficznego IH PAN

31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17

 

Zakład Sejsmologii IGF PAN

30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 4

 

Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu IH PAN

31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17

 

Pracownia Języka Prasłowiańskiego IS PAN

31-120 Kraków, Al. A. Mickiewicza 31

 

Pracownia Instytutu Sztuki PAN

30-018 Kraków, Al. J.Słowackiego 46

 

Archiwum Nauki PAN i PAU

31-018 Kraków, ul. św. Jana 26

 

Biblioteka Naukowa PAU i PAN

31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17