Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie objął patronatem honorowym III Edycję Konkursu "Business Intelligence Case challenge" (BICC), 20.04-02.06.2024 Kraków
https://bicc.uek.krakow.pl/#about_conference

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie objął honorowym patronatem VIII Ogólnopolską Konferencję Genetyczną "Genomika", 17-19.05.2024 Kraków

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie objął honorowym patronatem Międzynarodową Konferencją Naukową SeMPowisko 2024 połączeną z obchodami 30-lecia kierunku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, 18-21.04.2024 Kraków
https://sempowisko.com/home/sempowisko-2024/

 

Komisja Nauk Ceramicznych Oddziału PAN w Krakowie patronat nad Otwartymi Seminariami Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH 1.06.2023; 16.10.2023; 20.10.2023; 19.12.2023 Kraków

 

Komisja Psychologii Oddziału PAN w Krakowie objęła honorowym patronatem V Krajową Konferencję Psychologii Klinicznej "Psychologia kliniczna w czasach nie-pokoju", 23-25.11.2023 Kraków
https://konferencjakliniczna.uj.edu.pl
https://www.facebook.com/psychologiakliniczna

 

Komisja Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie objęła patronatem Międzynarodową Konferencję Naukową "MIASTO, REGION, UZDROWISKO", 23-24.11.2023 Online
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5044

 

Komisja Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie objęła patronatem naukowym III Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną "Infrastruktura Krytyczna Miast", 23-25.10.2023 w Rytrze 
http://www.infrastrukturakrytyczna.com.pl/

     

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie objął patronatem Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. "Kamienica - Apteka - Muzeum. 500-lecie Domu z Basztą w Bieczu" organizowaną przez Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu,19.10.2023
https://muzeumbiecz.pl/pl/8346/0/konferencja-5-lecie-domu-z-baszta.html

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie objął honorowym patronatem II edycję konkursu "Business Intelligence Case Challenge" organizowanego przez  Koło Naukowe Analizy Danych UEK w Krakowie, początek 3.04.2023 - gala finałowa 10.07.2023
https://bicc.uek.krakow.pl/ 

 

Komisja Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie objęła patronat nad Konferencją Jubileuszową „100 lat Towarzystwa Urbanistów Polskich na tle przeobrażeń Krakowa”, 16.06.2023 Kraków
https://tup.org.pl/zaproszenie-na-konferencje-jubileuszu-towarzystwa-urbanistow-polskich/

   

Prof. dr hab. Karol Życzkowski Prezes Oddziału PAN w Krakowie objął honorowy patronat nad wydarzeniem "Weekend z Mikołajem Kopernikiem u Przyrodników Krakowa" współorganizowane przez Komisję Biologiczną naszego Oddziału, 16-17.06.2023 Kraków
program - pobierz

 

Komisja Psychologii Oddziału PAN w Krakowie objęła honorowym patronatem X Konferencję Zespołu Badania Wpływu „ZaBaWa” pt. „Oblicza wpływu społecznego”, 26-28.05.2023 w Zamku Królewskim w Niepołomicach
https://unikonferencje.pl/miniona/11306-x-konferencja-zespolu-badania-wplywu-spolecznego-zabawa

 

Komisja Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie objęła patronat nad XVII Międzynarodową Konferencją Naukową "WISE CITY – Theory and Practice", 12-13.05.2023            
program - pobierz

 

Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Oddziału PAN w Krakowie objęła patronatem III Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną „Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych”, 17-18.05.2023 w Rytrze 
https://wod-kan.urk.edu.pl/

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie objął honorowym patronatem wydarzenie "Dni Zdrowia Psychicznego UJ CM 2023" organizowane przez Radę Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, 10-11.03.2023 Kraków
https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/kalendarium_tresc/646