Posiedzenia, sympozja, konferencje:

    

Komisja Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie, 24 kwietnia 2024 r. (ŚRODA) godz. 18.00 sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28 oraz na platformie Microsoft Teams (HYBRYDOWO).
Referat pt. Dyskurs antyhusycki w łacinie średniowiecznej w świetle koncepcji formulaic language i pattern grammar wygłosi dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN

 

Sekcja Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie, 25 kwietnia 2024 r. (CZWARTEK) godz. 9.30  na platformie Microsoft Teams (ONLINE).
Referat pt. Proces budowy i przekształcenia struktury Hali Stulecia Hali Ludowej we Wrocławiu na przestrzeni 100 lat jej istnienia wygłosi dr inż. arch. Leszek Konarzewski.

 

Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie, 26 kwietnia 2024 r. (PIĄTEK) godz. 16.00 sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28 oraz na platformie Microsoft Teams (HYBRYDOWO).
Spotkanie odbędzie się w ramach Kwiecień miesiącem architektury krajobrazu "Mistrzowie Architektury Krajobrazu" MAK#8.
Referat pt. Liczne oblicza pracy architekta krajobrazu wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski.

 

Komisja Orientalistyczna Oddziału PAN w Krakowie, 29 kwietnia 2024 r. (PONIEDZIAŁEK) godz. 17.00  na platformie Microsoft Teams (ONLINE).
Referat pt. Oryginał, parafrazy i plagiat. Geneza i recepcja prac Judy Tadeusza Krusińskiego SI o wojnie afgańsko-perskiej i upadku dynastii Safawidów wygłosi prof. dr hab. Ryszard Skowron.

 

Komisja Prasoznawcza Oddziału PAN w Krakowie, 8 maja 2024 r. (ŚRODA) godz. 17.00 sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28 oraz na platformie Microsoft Teams (HYBRYDOWO).
Referat pt. 

 

Komisja Nauk Prawnych Oddziału PAN w Krakowie i Komisja Prawnicza PAU, 9 maja 2024 r. (CZWARTEK) godz. 17.00 w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ul. Sławkowskiej nr 17 w auli
W posiedzeniu weźmie udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Maciej Gdula.

 

Komisja Biologiczna Oddziału PAN w Krakowie, 13 maja 2024 r. (PONIEDZIAŁEK) godz. 18.00 sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28 oraz na platformie Microsoft Teams (HYBRYDOWO).
Referat pt. 

 

Komisja Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie, 15 maja 2024 r. (ŚRODA) godz. 13.00 sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28 oraz na platformie Microsoft Teams (HYBRYDOWO).
Referat pt. Chemizm wód dopływających do kamieniołomu wapieni "Zakrzówek" w Krakowie (stadium eksploatacyjne) wygłosi prof. dr hab. inż. Jacek Motyka.

 

Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie, 21 maja 2024 r. (WTOREK) godz. 17.30 sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28 oraz na platformie Microsoft Teams (HYBRYDOWO).
Referat pt. 

 

Sekcja Teorii Architektury Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie, 22 maja 2024 r. (ŚRODA) godz. 17.00 sala posiedzeń nr 7, p II, przy ul. św. Jana 28.
Referat pt. Juliusz Żurawski - ARCHITEKTURA ZAANGAŻOWANA. Dzieło nie(całkiem)znane wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenartowicz.

 

Komisja Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie, 22 maja 2024 r. (ŚRODA) godz. 18.00 sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28 oraz na platformie Microsoft Teams (HYBRYDOWO).
Referat pt. 

 

Komisja Ergonomiczna Oddziału PAN w Krakowie, 23 maja 2024 r. (CZWARTEK) godz. 18.00 sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28 oraz na platformie Microsoft Teams (HYBRYDOWO).
Referat pt. 

 

Komisja Orientalistyczna Oddziału PAN w Krakowie, 27 maja 2024 r. (PONIEDZIAŁEK) godz. 17.00 sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28 oraz na platformie Microsoft Teams (HYBRYDOWO).
Referat pt. 

 

Komisja Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Krakowie, 19 czerwca 2024 r. (ŚRODA) godz. 13.00 sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28 oraz na platformie Microsoft Teams (HYBRYDOWO).
Referat pt. Ewolucja składu chemicznego wody w kamieniołomie wapieni "Zakrzówek" w Krakowie po zakończeniu eksploatacji wygłosi prof. dr hab. inż. Jacek Motyka.