Posiedzenia, sympozja, konferencje:

    

Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie, 24 września 2024 r. (WTOREK) godz. 17.30 sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28 oraz na platformie Microsoft Teams (HYBRYDOWO).
Referat pt. 

 

Komisja Prasoznawcza Oddziału PAN w Krakowie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Katedra Wiedzy o Mediach UKEN w Krakowie, Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach Instytutu Filologii Polskiej Uniwesytetu Zielonogórskiego, 11-13 września 2024 r. WiMBP im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Miasto starsze niż prasa