Posiedzenia, sympozja, konferencje:

 

Komisja Gospodarki Wodnej Oddziału PAN w Krakowie - 31 marca 2023 r. (PIĄTEK) godz. 11.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK przy ul. Warszawskiej 24, III p.                              Nadzwyczajne posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze. Referat pt. "Wyznaczanie opadów miarodajnych metodą krakowską dla potrzeb projektowania kanalizacji deszczowej" wygłosi mgr inż. Marcin Glixelli.

 

Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Oddziału PAN w Krakowie - 31 marca 2023 r. (PIĄTEK) Nadzwyczajne posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze.

 

Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie - 3 kwietnia 2023 r. (PONIEDZIAŁEK) godz. 17.30, sala posiedzeń przy ul. św. Jana 28.                                                                                                                                   Nadzwyczajne posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze.    

 

Komisja Historyczna Oddziału PAN w Krakowie - 5 kwietnia 2023 r. (ŚRODA) sala posiedzeń nr 4, przy ul. św. Jana 28                                                                                                                                                                                                  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Referat pt. "Pielgrzymki podejmowane przez dominikanów z prowincji polskiej w epoce nowożytnej” wygłosi dr hab. Wiktor Szymborski, prof. UJ                                       

 

Komisja Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie - 14 kwietnia 2023 r. (PIĄTEK) godz. 13.00 Nadzwyczajne posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze.