Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 31 marca 2024 roku nasze grono opuściła prof. dr hab. inż. Maria Sass-Gustkiewicz, wieloletnia członkini Komisji Nauk Geologicznych naszego Oddziału, wybitna specjalistka z zakresu genezy złóż rud Zn-Pb typu MVT, złożotwórczej roli krasu hydrotermalnego, rekonstrukcji ewolucji paleosystemu krasowego oraz sukcesji mineralnej w złożach górnośląskich. Zgłębiła również zjawiska tworzenia się metasomatyczncyh rytmicznie warstwowanych rud w nawiązaniu do procesów dyfuzji i równoczesności klastycznej oraz chemicznej sedymentacji wewnętrznej w formach krasowych. Opracowała genetyczny model górnośląskich złóż rud Zn-Pb w zastosowaniu do strategii poszukiwań złóż rud. Znaczący wkład naukowy wniosła w tematykę badania wpływu 800-letniej eksploatacji górnośląskich rud Zn-Pb na stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego metalami ciężkimi. Prof. Maria Sass-Gustkiewicz była członkiem Academii Scientiarum et Artium Europea, The New York Academy of Sciences, Union Internationale de Speleologie, Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA), Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komitetu Nauk Geologicznych PAN.