Przewodnicząca          -  prof. dr hab. inż. Alicja Kicińska
Zastępcy                      -  prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna
                                     -  dr hab. Andrzej Jaguś, prof. ATH
Sekretarz Naukowy   -  dr hab. inż. Katarzyna Stala-Szlugaj, prof. IGSMiE PAN
 

Członkowie Honorowi Komisji:

prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska

prof. dr hab. inż. Antoni Kidybiński

prof. dr hab. Elżbieta Morycowa

prof. dr hab. Nestor Oszczypko

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

 

Członkowie Komisji:

prof. dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz 

dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE PAN

prof. dr hab. inż. Jan Golonka

dr hab. inż. Katarzyna Górniak, prof. AGH

dr hab. Andrzej Jaguś, prof. ATH

prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna

dr hab. inż. Piotr Kasza, prof. INiG-PIB

dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN

prof. dr hab. inż. Alicja Kicińska

dr hab. inż. Paweł Kosakowski, prof. AGH

dr hab. inż. Paulina Krakowska-Madejska, prof. AGH

dr hab. inż. Karolina Lewińska, prof. UAM

dr hab. inż. Irena Matyasik, prof. INiG-PIB

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz 

prof. dr hab. inż. Jacek Motyka

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka

prof. dr hab. inż. Zenon Pilecki

prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży

dr hab. inż. Edyta Puskarczyk, prof. AGH

dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk

dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH

dr hab. inż.  Katarzyna Stala-Szlugaj, prof. IGSMiE PAN

dr hab. inż. Piotr Such, prof. INiG-PIB

prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń, prof. AGH

dr hab. inż. Dariusz Więcław, prof. AGH

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. inż. Bogdan Cianciara

prof. dr hab. inż. Marek Lemberger

prof. dr hab. inż. Roman Ney

prof. dr hab. inż. Zbigniew Fajklewicz, czł. honorowy

prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski

prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel

prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalczuk

prof. dr hab. inż. Krzysztof Birkenmajer

prof. dr hab. inż. Andrzej Różkowski

prof. dr hab. inż. Janusz Kotlarczyk

prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski

prof. dr hab. Elżbieta Turnau

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina

prof. dr hab. Sonia Jachowicz

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kapuściński

doc. dr Jadwiga Urbaniak