Przewodnicząca          -  prof. dr hab. Anna Krasnowolska
Zastępca                       -  prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś
Sekretarz Naukowy    -  dr Tomasz Babnis
 

 

Członkowie Honorowi Komisji:

prof. dr hab. Leszek Bednarczuk 

dr Zdzisław J. Kapera

prof. dr hab. Andrzej Pisowicz

 

Członkowie Komisji:

dr Tomasz Babnis

dr hab. Joanna Bocheńska

ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UP JPII 

dr hab. Renata Czekalska, prof. UJ

prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz

dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ

dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

prof. dr hab. Elżbieta Górska

dr hab. Maciej Klimiuk

dr Mateusz Kłagisz

prof. dr hab. Anna Krasnowolska

dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, prof. UJ

dr hab. Halina Marlewicz, prof. UJ

prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska

prof. dr hab. Marek Olbrycht 

dr hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ 

dr Arkadiusz Płonka

dr hab. Marcin Rzepka 

prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś 

dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ

prof. dr hab. Marek Stachowski

prof. dr hab. Lidia Sudyka

prof. dr hab. Joachim Śliwa

dr hab. Leszek Zinkow, prof. IKŚiO PAN

 

Odeszli od  nas:

dr Barbara Mękarska

prof. dr hab. Aleksander Krawczuk, czł. honorowy

dr Alicja Małecka, czł. honorowy

doc. dr hab. Tomasz Marszewski

prof. dr hab. Stanisław Stachowski, czł. honorowy

dr Czesław Srzednicki

ks. prof. dr hab. Jerzy Chmiel