Streszczenia referatów, które zostały wygłoszone na posiedzeniach Komisji Orientalistycznej

2024.04.29 - prof. dr hab. Ryszard Skowron  „Oryginał, parafrazy i plagiat. Geneza i recepcja prac Judy Tadeusza Krusińskiego SI o wojnie afgańsko-perskiej i upadku dynastii Safawidów"   pobierz

2024.03.26 - dr Ariadna Matyszkiewicz Poetyka wzniosłości w sanskryckich poematach epickich"  pobierz

2024.02.19 - Abbas Siavash Abkenar PhD candidate, A roving revolutionary, a peripatetic social-democrat: an Iran seen in a Yeqikyan’s tale of Armenian-Azarbayjani friendship”  pobierz

2024.01.29 - dr hab. Leszek Zinkow, prof. IKŚiO PAN Rifāʿa Rāfiʿ aṭ-Ṭahṭāwī (1801–1873) i początki egipskiej myśli o rodzimej starożytności”   pobierz

2023.12.18 - prof. dr hab. Artur Patek „Zamach na polski konsulat w Jerozolimie w 1947 r.”   pobierz

2023.11.27 - dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ "Zmiana położenia strategicznego Pakistanu w kontekście wojny na Ukrainie"   pobierz

2023.10.23 - dr Agnieszka Staszczyk "Obfitość i płodność. Przedstawienia związane z ochroną potomstwa w dawnych Indiach"   pobierz

2023.06.12 - dr Mirosław Michalak ""Droga do Indii". Persowie na szlakach odkryć geograficznych"   pobierz