Przewodnicząca            -  prof. dr hab. Grażyna Wrona
Zastępca                        -  prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
Sekretarz Naukowy      -  dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK
Członkowie Zarządu    -  dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN
                                        -  dr hab. Władysław M. Kolasa, prof. UKEN
                                        -  dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN
                                              

Członkowie Honorowi Komisji:

prof. dr hab. Henryk Żaliński 

 

Członkowie Komisji:

dr Andrzej Buck

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk 

dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN

prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK

dr hab. Izabela Dobosz, prof. UP JPII

dr hab. Ryszard Filas

dr hab. Sebastian Fikus 

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UKEN

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab

prof. dr hab. Grażyna Gzella 

prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki 

dr hab. Andrzej Kansy, prof. AMwP

dr hab. Władysław M. Kolasa, prof. UKEN

dr hab. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, prof. UWr

dr hab. Aleksandra Lubczyńska, prof. UJK

dr hab. Maciej Malinowski, prof. ANS

prof. dr hab. Tomasz Mielczarek

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UKEN

dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UKEN

dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski 

prof. dr hab. Grażyna Wrona

dr hab. Leszek Zinkow, prof. IKŚiO PAN

 

Odeszli od nas:

prof. dr hab. Jacek Gzella

prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski

dr hab. Marian Gierula, prof. UŚ 

dr Sylwester Dziki

prof. dr hab. Irena Homola-Skąpska

prof. dr hab. Walery Pisarek