Streszczenia referatów, które zostały wygłoszone na posiedzeniach Komisji Prasoznawczej:

2024.04.10 - dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska, prof. UŁ "Konflikt rosyjsko-ukraiński w świetle wybranych polskich tygodników opiniotwórczych (luty-maj 2022)"   pobierz

2024.03.13 - prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz "Dziennikarka Jadwiga Krawczyńska.Kwestia kobieca i wspomnienia z okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej"   pobierz

2024.01.10 - dr Katarzyna Wodniak "Forma edytorska „Przyjaciółki” (lata 1957-1989)"   pobierz

2023.12.13 - dr inż. Olga Dąbrowska-Cendrowska, prof. UJK i dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab "Cyfryzacja magazynów w Polsce. Szanse i zagrożenia"   pobierz

2023.10.11 - prof. dr hab. Grazyna Wrona "Słowa kluczowe: dziennikarze, redaktorzy, prasa, Sejm Ustawodawczy, 1919-1922"   pobierz