Streszczenia referatów, które zostały wygłoszone na posiedzeniach Komisji Prasoznawczej